« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise kinnistute hoonestusõigusega koormamiseks

27.02.2019

Enampakkumise teel koormatakse Rakvere linna  Lennuvälja tööstusala kinnistuid aadressiga Nortsu tee 14, Papiaru tn 27, Teliku tn 3 ning Tiiviku tn 4 .

Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks ja enampakkumise alghinnaks (aastatasu) on 0,05 €/m².

Hoonestusõiguse seadmise täpsemad tingimused  on sätestatud Lisas 1.

Kirjalikud pakkumused vastavalt Lisas 2 toodud vormile tuleb esitada hiljemalt 14. märtsiks 2019 kella 10.45-ks kas postiga kinnises ümbrikus aadressil Lai 20, 44308 Rakvere, Rakvere Linnavalitsus või digitaalselt allkirjastatult e-posti adressil linnavalitsus@rakvere.ee .

Pakkumusele tuleb lisada märge "Hoonestusõigus, mitte avada enne 14.märtsi 2019 kell 11.00".

Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku või volitatud (volitus lisatud) esindaja poolt.

Ülevaade Lennuvälja tööstusalast  ning kinnistustest on  Rakvere linna veebilehel siin

 

Lisainfo:

Mati Jõgi
linnavaraspetsialist
322 5883, 5255167
mati.jogi@rakvere.ee