Rakvere Linnavalitsus

Registrikood 75025064

Lai 20, 44308 Rakvere

Telefon +372 322 58 70
E-post linnavalitsus[at]rakvere.ee

Arved edastada e-arvena Omniva arvekeskuse kaudu.

(e-arvete esitamise teade)

 

Linnavalitsus avatud E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

 

AS SEB Pank ak EE8610 10502003419005 

AS Swedbank ak EE3222 00 221004110432

Tehingupartneri kood 266101

 

Linnapea

Triin Varek
triin.varek[at]rakvere.ee 

 Tel. +372 32 25 822

         +372 5028191

 Lai 20, kabinet 201

 Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30 (registreerida eelnevalt)

 

Abilinnapea 

Kert Karus

kert.karus[at]rakvere.ee

          +372 5034463

 Lai 20, kabinet 203

 Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30 (registreerida eelnevalt)

 

Abilinnapea 

Andres Jaadla

andres.jaadla[at]rakvere.ee

          +372 520 3987

 Lai 20, kabinet 202

 Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30 (registreerida eelnevalt)

 

 

Abilinnapea 

 Laila Talunik

Tel. +372 32 25 816

+372 55934399

laila.talunik[at]rakvere.ee

 Lai 20, kabinet 204

 Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30 (registreerida eelnevalt)

 

 

1.12.19
Untitled Page
Toimetaja: ANTS OLEV
CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Rahandusosakond

   

Ruth Jõgiste pearaamatupidaja

Lai 20, kabinet 211 ruth.jogiste[at]rakvere.ee 3225875              

Tegevusvaldkond: rahandusosakonna töö juhtimine, finantstegevus ja aruandlus.

Ly Rannamäe
vanemraamatupidaja

Lai 20, kabinet 212 ly.rannamae[at]@rakvere.ee 322 5898 Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine; tõendite, õiendite jms väljastamine

Marju Holzmann
raamatupidaja

Lai 20, kabinet 212 marju.holzmann[at]rakvere.ee 322 5895
Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine; tõendite, õiendite jms väljastamine
 
Kaisa Kruusmaa
raamatupidaja
Lai 20, kabinet 212 kaisa.kruusmaa[at]rakvere.ee 322 5876
Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine; tõendite, õiendite jms väljastamine
 
Laura Lepik
raamatupidaja
 
Lai 20, kabinet 212 
laura.lepik[at]rakvere.ee 
3225881
Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine; tõendite, õiendite jms väljastamine

 

Sotsiaalosakond

   

Kersti Suun-Deket

sotsiaalosakonna juhataja

Lai 20, kabinet 106
322 5896, +372 5158185
kersti.suun-deket[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalosakonna töö korraldamine, sotsiaalnõustamine, omavalitsuse eestkostel olevate alaealiste eestkoste, puudega laste juhtumikorraldus

Kai Lipp

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 102             

322 2334, + 372 5553 6156       kai.lipp[at]rakvere.ee               
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: eestkoste küsimused, eakate juhtumite korraldamine, sotsiaalnõustamine, ravikindlustusega hõlmamata vähekindlustatud isikute ravi korraldamine, toimetulekuraskustes olevate ja puuetega inimeste abistamine dokumentide taotlemisel

Kerli Budrikas
lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 108 
322 2333, +372 5302 3963
kerli.budrikas[at]rakvere.ee 
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus
Helina Geide
lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 104
322 2335, +372 5344 2295
helina.geide[at]rakvere.ee 
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Riina Kaur
lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 109
322 5887, +372 550 0140
riina.kaur[at]rakvere.ee           E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 
Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Kai-Ly Sankovski

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 110             
322 5880,+ 372 5304 7000  

kai-ly.sankovski[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,   
R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse, supiköögiteenuse talongide ning parkimiskaartide väljastamine

Ita Konsa

sotsiaaltöö spetsialist

Lai 20, kabinet 110           
322 5889,  + 372 5304 7000     ita.konsa[at]rakvere.ee         
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,
R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse, supiköögiteenuse talongide ning parkimiskaartide väljastamine

 

Arengu - ja kommunikatsiooniosakond

Kristel Mänd
kommunikatsioonispetsialist

Lai 20, kabinet 213
322 5886, +372 510 4544
kristel.mand[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: kommunikatsiooni, turundustegevuse ja mainekujunduse korraldamine


 

  Tegevusvaldkond: linna arengukava ja -strateegiate koostamise koordineerimine, turismi- ja turundusalase tegevuse korraldamine

Kaie Leuska

turismiinfokeskuse administraator

Lai 20      

324 2734 
turism[at]rakvere.ee              

Tegevusvaldkond: turismiinfokeskuse toimimise tagamine

 

 

 

Linnamajandus- ja planeerimisosakond

 

Angeelika Pärna

linnaarhitekt

Lai 20,kabinet  210         
             322 5893; +372 57502821                      angeelika.parna[at]rakvere.ee     
E,T 15.00-17.00  

Tegevusvaldkond: Rakvere linna üldplaneeringu ja detailplaneeringutega ning linnakujundusega seotud küsimused

Marianne Klopets

ehitusinsener

Lai 20, kabinet 101
           322 5823; +372 53341870

marianne.klopets[at]rakvere.ee
           K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: linna omandis olevate hoonete ja rajatiste ehitustööd
Helene Lumi           ehituse peaspetsialist Lai 20, kabinet 208        
322 5827,  + 372 523 1305  
      helene.lumi[at]rakvere.ee         T 9.00-12.00, K 14.00-17.00
Tegevusvaldkond: ehitusload, kasutusload, teatised, planeerimis- ja ehitusprojektid ja ehitiste mõõdistusprojektid, ehitisregistrile andmete esitamine

 Tiia Rüütel
ehituse spetsialist

Lai 20, kabinet 208
                 322 5894                     tiia.ruutel[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: ehitusprojektide ja detailplaneeringute nõuetele vastavuse kontrollimine; ehitus- ja kasutuslubade taotluste ja teatiste menetlemine ehitisregistris

Inge Kuhi

maakorraldaja

Lai 20, kabinet 209         
324 0312  inge.kuhi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: maakorraldusega ja maamaksuga seotud küsimused

Lennart Korbe

teedeinsener

Lai 20, kabinet 101         
322 5824, + 372 505 3361           lennart.korbe[at]rakvere.ee            
T 14.00-16.00      

Tegevusvaldkond: teede ja tänavate ning teerajatistega seotud küsimused, kaevelubade väljastamine, tänava sulgemise loa väljastamine, tänavavalgustusega seotud küsimused, liikluskorraldustööde organiseerimine

Anu Otsma

linnaaednik

Lai 20, kabinet 214
322 58 26, +372 5121708
 anu.otsma[at]rakvere.ee 
Vastuvõtuaeg T 10.00-12.00

Tegevusvaldkond: haljasaladega seotud küsimused, linna kalmistute haldamise korraldamine, mänguväljakutega seonduv

Moonika Pitkve

järelevalvespetsialist

Lai 20, kabinet 103
moonika.pitkve[at]rakvere.ee
322 58 74, +372 5299016

T 14.00-16.00

Tegevusvaldkond: väärteoasjade menetlemine, järelevalve teostamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade täitmise üle, teede ja tänavate sulgemise maksuga seonduv, veoautode sissesõidulubade vormistamine.

Piret Laus

järelvalvespetsialist

Lai 20, kabinet 103
piret.laus[at]rakvere.ee
32 25890, +372 5249296

K 14.00-16.00

Tegevusvaldkond: väärteoasjade menetlemine, järelevalve teostamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade täitmise üle, teede ja tänavate sulgemise maksuga seonduv, veoautode sissesõidulubade vormistamine.

Mati Jõgi
linnavaraspetsialist

 

Lai 20, kabinet 207
322 5883, 5255167
mati.jogi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnavaraga seotud küsimused, taksoveoga seotud küsimused
Riin Sikka
keskkonnaspetsialist
Lai 20, kabinet 214
322 5825, 5650 9134
riin.sikka[at]rakvere.ee
Tegevusvaldkond: jäätmehooldusega seotud küsimused, hulkuvate loomadega seotud tegevuste korraldamine, keskkonnareostuse likvideerimise korraldamine.
Erkki Leek              planeerimisspetsialist

Lai 20, kabinet 214
322 58 28,  + 372 5661 0001   
erkki.leek[at]rakvere.ee
T 10,00-12,00, K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: geodeetiliste mõõdistamised, detailplaneeringud

Marju Püümets

linnakunstnik

Lai 20, kabinet 210
322 5899 
marju.pyymets[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnakujundus, välireklaam

Kalle Koidumäe

kalmistuvaht

Rahu 17a (Rahu hall)
327 7035, + 372 5343 7770       kalle.koidumae[at]rakvere.ee
T-R 8.00-18.00, L 08.00-12.00   lõunapaus 13.00-14.00

Tegevusvaldkond: kalmistute haldamine, hauaplatside kasutusse andmine

Margit Tiidemaa majandusspetsialist

Lai 20, kabinet 101            

325 1255 + 372 517 2397 margit.tiidemaa[at]rakvere.ee
Tegevusvaldkond: linnavalitsuse majandusküsimused
Urmas Kärdi haldusspetsialist

Lai 20, kabinet 101            

 + 372 520 2074 urmas.kardi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond:  linnavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete sise- ja välisremondi, ümberehitustööde ning sanitaartehniliste tööde teostamine
Ardi Adermaa haldusspetsialist

Lai 20, kabinet 101            

 + 372 515 0391 ardi.adermaa[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond:  linnavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete sise- ja välisremondi, ümberehitustööde ning sanitaartehniliste tööde teostamine

                   

 

Haridusosakond

 

Vilja Messer

hariduse peaspetsialist

Lai 20, kabinet 105
322 2336,  +372 5563 0200              vilja.messer[at]rakvere.ee                     E 10.00-12.00, K 13.00-16.00
Tegevusvaldkond: koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmisega seotud küsimused; hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalustega seotud küsimused, koolikohustuslike laste arvestuse pidamine

 

Kultuuriosakond

   

Katrin Joselin

kultuuri- ja noorsootööspetsialist

Lai 20, kabinet 105
katrin.joselin[at]rakvere.ee 322 5879, + 372 53268054 

Tegevusvaldkond: kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkondades Rakvere linna poolt antavate toetuste taotluste menetlemine, lepingute täitmise jälgimine, valdkondlike ürituste korraldamine