Rakvere Linnavalitsus

Registrikood 75025064

Lai 20, Rakvere 44308 

E-post linnavalitsus[at]rakvere.ee

 

Üldtelefon +372 322 58 70

 

Linnavalitsus avatud E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

 

AS SEB Pank ak EE8610 10502003419005 

AS Swedbank ak EE3222 00 221004110432

Tehingupartneri kood 266101

Arved edastada e-arvena.

(e-arvete esitamise teade)

 

 

Linnapea

Triin Varek
 Tel. +372 322 5822
         +372 502 8191
triin.varek[at]rakvere.ee 
 Lai 20, kabinet 201
Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30 (registreerida eelnevalt)

 

Abilinnapea 

Kert Karus

Tel. +372 322 5872          

+372 503 4463

kert.karus[at]rakvere.ee

 Lai 20, kabinet 203

 Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30 (registreerida eelnevalt)

 

Abilinnapea 

Andres Jaadla

Tel. +372 322 5897        

 +372 520 3987

andres.jaadla[at]rakvere.ee

 Lai 20, kabinet 202

 Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30 (registreerida eelnevalt)

 

 

Abilinnapea 

 Laila Talunik

Tel. +372 322 5816

+372 5593 4399

laila.talunik[at]rakvere.ee

 Lai 20, kabinet 204

 Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30 (registreerida eelnevalt)

 

 

1.12.19
Untitled Page
Toimetaja: ANTS OLEV
CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

 

Rahandusosakond 

 

     

Ruth Jõgiste pearaamatupidaja

Lai 20, kabinet 211 ruth.jogiste[at]rakvere.ee  
322 5875                

Tegevusvaldkond: rahandusosakonna töö juhtimine, finantstegevus ja aruandlus.

Ly Rannamäe
vanemraamatupidaja

Lai 20, kabinet 212 ly.rannamae[at]@rakvere.ee 322 5898 Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine; tõendite, õiendite jms väljastamine

Marju Holzmann
raamatupidaja

Lai 20, kabinet 212 marju.holzmann[at]rakvere.ee 322 5895

Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine;

tõendite, õiendite jms väljastamine
 

Kaisa Kruusmaa
raamatupidaja
Lai 20, kabinet 212 kaisa.kruusmaa[at]rakvere.ee 322 5876
Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine;
tõendite, õiendite jms väljastamine
 
Laura Lepik
raamatupidaja
 
Lai 20, kabinet 212 
laura.lepik[at]rakvere.ee 
322 5881

Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine;

tõendite, õiendite jms väljastamine

 

               

 

Sotsiaalosakond

   

Kersti Suun-Deket

sotsiaalosakonna juhataja

Lai 20, kabinet 106
322 5896, +372 515 8185
kersti.suun-deket[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalosakonna töö korraldamine, sotsiaalnõustamine, omavalitsuse eestkostel olevate alaealiste eestkoste, puudega laste juhtumikorraldus

Kai Lipp

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 102             

322 2334, + 372 5553 6156       kai.lipp[at]rakvere.ee               
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: eestkoste küsimused, eakate juhtumite korraldamine, sotsiaalnõustamine, ravikindlustusega hõlmamata vähekindlustatud isikute ravi korraldamine, toimetulekuraskustes olevate ja puuetega inimeste abistamine dokumentide taotlemisel
Helina Geide
lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 104
322 2335, +372 5344 2295
helina.geide[at]rakvere.ee 
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Riina Allikmäe
lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 109
322 5887, +372 550 0140
riina.allikmae[at]rakvere.ee           E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 
Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus
Airiin Aps
lastekaitsespetsialist

Lai tn 20, kabinet 108
322 2333, +372 5302 3963
airiin.aps[at]rakvere.ee
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Kai-Ly Sankovski

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 110             
322 5880,+ 372 5304 7000  

kai-ly.sankovski[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,   
R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse ning parkimiskaartide väljastamine

Ita Konsa

sotsiaaltöö spetsialist

Lai 20, kabinet 110           
322 5889,  + 372 51 48 438     ita.konsa[at]rakvere.ee         
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,
R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse ning parkimiskaartide väljastamine

     Sigrid Salujärv                      Lai 20, kabinet 106

NEET juhtumikorraldaja            + 372 52 91 124,

                                                 sigrid.salujarv[at] rakvere.ee    

Arengu - ja kommunikatsiooniosakond

Kristel Mänd
kommunikatsioonispetsialist

Lai 20, kabinet 213
322 5886, +372 510 4544
kristel.mand[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: kommunikatsiooni, turundustegevuse ja mainekujunduse korraldamine

Jaanus Tärnov
arendusspetsialist

 

Lai 20, kabinet 213
322 5888, +372 5333 5368

jaanus.tarnov[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linna arengukava ja -strateegiate koostamise koordineerimine

Liina Maasing

Turismispetsialist

Lai 20      

+372 5353 7782
liina.maasing[at]rakvere.ee   

Tegevusvaldkond: turismialase tegevuse korraldamine

Marit Kažuro

turismiinfokeskuse administraator

Lai 20      

324 2734 
turism[at]rakvere.ee              

Tegevusvaldkond: turismiinfokeskuse toimimise tagamine

 

 

 

 

Linnamajandus- ja planeerimisosakond

 

Angeelika Pärna

linnaarhitekt

Lai 20,kabinet  210         
             322 5893; +372 5750 2821                      angeelika.parna[at]rakvere.ee     
E,T 15.00-17.00  

Tegevusvaldkond: Rakvere linna üldplaneeringu ja detailplaneeringutega ning linnakujundusega seotud küsimused

Marianne Klopets

ehitusinsener

Lai 20, kabinet 101
           322 5823; +372 5334 1870

marianne.klopets[at]rakvere.ee
           K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: linna omandis olevate hoonete ja rajatiste ehitustööd
Heldur Veidenbaum
ehituse peaspetsialist  
Lai 20, kabinet 208        
322 5827,  + 372 523 1305       heldur.veidenbaum[at]rakvere.ee         T 9.00-12.00, K 14.00-17.00
Tegevusvaldkond: ehitusload, kasutusload, teatised, planeerimis- ja ehitusprojektid ja ehitiste mõõdistusprojektid, ehitisregistrile andmete esitamine

 Tiia Rüütel
ehituse spetsialist

Lai 20, kabinet 208
                 322 5894                     tiia.ruutel[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: ehitusprojektide ja detailplaneeringute nõuetele vastavuse kontrollimine; ehitus- ja kasutuslubade taotluste ja teatiste menetlemine ehitisregistris

Inge Kuhi

maakorraldaja

Lai 20, kabinet 209         
324 0312  inge.kuhi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: maakorraldusega ja maamaksuga seotud küsimused

Lennart Korbe

teedeinsener

Lai 20, kabinet 101         
322 5824, + 372 505 3361           lennart.korbe[at]rakvere.ee            
T 14.00-16.00      

Tegevusvaldkond: teede ja tänavate ning teerajatistega seotud küsimused, kaevelubade väljastamine, tänava sulgemise loa väljastamine, tänavavalgustusega seotud küsimused, liikluskorraldustööde organiseerimine

Anu Otsma

linnaaednik

Lai 20, kabinet 214
322 5826, +372 512 1708
 anu.otsma[at]rakvere.ee 
Vastuvõtuaeg T 10.00-12.00

Tegevusvaldkond: haljasaladega seotud küsimused, linna kalmistute haldamise korraldamine, mänguväljakutega seonduv, raielubadega seotud küsimused

Moonika Pitkve

järelevalvespetsialist

Lai 20, kabinet 103
moonika.pitkve[at]rakvere.ee
322 5874, +372 529 9016

T 14.00-16.00

Tegevusvaldkond: väärteoasjade menetlemine, järelevalve teostamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade täitmise üle, teede ja tänavate sulgemise maksuga seonduv, veoautode sissesõidulubade vormistamine.

Piret Laus

järelevalvespetsialist

Lai 20, kabinet 103
piret.laus[at]rakvere.ee
322 5890, +372 524 9296

K 14.00-16.00

Tegevusvaldkond: väärteoasjade menetlemine, järelevalve teostamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade täitmise üle, teede ja tänavate sulgemise maksuga seonduv, veoautode sissesõidulubade vormistamine.

Mati Jõgi
linnavaraspetsialist

 

Lai 20, kabinet 207
322 5883, +372 525 5167
mati.jogi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnavaraga seotud küsimused, taksoveoga seotud küsimused
Riin Sikka
keskkonnaspetsialist
Lai 20, kabinet 214
322 5825, +372 5650 9134
riin.sikka[at]rakvere.ee
Tegevusvaldkond: jäätmehooldusega seotud küsimused, hulkuvate loomadega seotud tegevuste korraldamine, keskkonnareostuse likvideerimise korraldamine, linnametsaga seotud küsimused.
Erkki Leek              planeerimisspetsialist

Lai 20, kabinet 214
322 5828,  + 372 5661 0001   
erkki.leek[at]rakvere.ee
T 10,00-12,00, K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: geodeetiliste mõõdistamised, detailplaneeringud

Marju Püümets

linnakunstnik

Lai 20, kabinet 210
322 5899, +372 5308 1454 
marju.pyymets[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnakujundus, välireklaam

Kalle Koidumäe

kalmistuvaht

Rahu 17a (Rahu hall)
327 7035, + 372 5343 7770       kalle.koidumae[at]rakvere.ee
T-R 8.00-18.00, L 08.00-12.00   lõunapaus 13.00-14.00

Tegevusvaldkond: kalmistute haldamine, hauaplatside kasutusse andmine

Margit Tiidemaa majandusspetsialist

Lai 20, kabinet 101            

325 1255 + 372 517 2397 margit.tiidemaa[at]rakvere.ee
Tegevusvaldkond: linnavalitsuse majandusküsimused
Urmas Kärdi haldusspetsialist

Lai 20, kabinet 101            

 + 372 520 2074 urmas.kardi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond:  linnavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete sise- ja välisremondi, ümberehitustööde ning sanitaartehniliste tööde teostamine
Ardi Adermaa haldusspetsialist

Lai 20, kabinet 101            

 + 372 515 0391 ardi.adermaa[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond:  linnavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete sise- ja välisremondi, ümberehitustööde ning sanitaartehniliste tööde teostamine

Arne Flink majandusspetsialist

Lai 20, kabinet 101            

 + 372 525 5977 arne.flink[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond:  linnavalitsuse ja hallatavate asutuste hoonete sise- ja välisremondi, ümberehitustööde ning sanitaartehniliste tööde teostamine

                   

 

Haridusosakond

 

Vilja Messer

hariduse peaspetsialist

Lai 20, kabinet 105
322 2336,  +372 5563 0200              vilja.messer[at]rakvere.ee                     E 10.00-12.00, K 13.00-16.00
Tegevusvaldkond: koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmisega seotud küsimused; hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalustega seotud küsimused, koolikohustuslike laste arvestuse pidamine

 

Kultuuriosakond

   

Katrin Joselin

kultuuri- ja noorsootööspetsialist

Lai 20, kabinet 105
katrin.joselin[at]rakvere.ee 322 5879, + 372 5326 8054 

Tegevusvaldkond: kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkondades Rakvere linna poolt antavate toetuste taotluste menetlemine, lepingute täitmise jälgimine, valdkondlike ürituste korraldamine