Rakvere Linnavalitsus

Registrikood 75025064

Lai 20, 44308 Rakvere

Telefon +372 322 58 70
Faks +372 322 58 71

E-post linnavalitsus[at]rakvere.ee

E-arved:edastada e-arvena Omniva arvekeskuse kaudu või PDF-formaadis aadressil rakvereLV@e-arvetekeskus.eu

 

Linnavalitsus avatud E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

 

AS SEB Pank ak EE8610 10502003419005 

AS Swedbank ak EE3222 00 221004110432

Tehingupartneri kood 266101

 

Linnapea 

 

Marko Torm

marko.torm[at]rakvere.ee

Tel  +372 322 58 72 

        +372 53364289

Lai 20, kabinet 203

Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30

(vajalik eelnev registreerimine)

 

 

Abilinnapea 

 

Triin Varek

triin.varek[at]rakvere.ee 

 Tel. +372 32 25 822

         +372 5028191

 Lai 20, kabinet 202

 Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30

 

 

 

Abilinnapea 

 

 Neeme-Jaak Paap

neeme-jaak.paap[at]rakvere.ee

 Tel. +372 32 25 897

         +372 5081224

 Lai 20, kabinet 201

 Vastuvõtuaeg E 13.00-14.30

 

Linnavalitsuse liige

Tõnis Pruler

 

Linnavalitsuse liige

Kadri Vahula

 

Linnavalitsuse liige

Tiiu Säbel

Linnavalitsuse liige

Rainer Miltop

 

 

Linnakantselei

   

Riina Männiste

linnasekretär
ametijuhend

Lai 20, kabinet 204  

 322 5873 riina.manniste[at]rakvere.ee

E 13.00-14.30

Tegevusvaldkond: linnakantselei juhtimine, õigusalased küsimused

Hiie Lekko

jurist

Lai 20, kabinet 213          

325 5292

Tegevusvaldkond: riigihanked

Marika Villup

personalispetsialist

Lai 20, kabinet 204            

322 5892   marika.villup[at]rakvere.ee  

Tegevusvaldkond: personalitöö, avaliku ürituse korraldamise load, ilutulestiku korraldamise load

Mirjam Lukme-Suomalainen

juhiabi

Lai 20, kabinet 205              

322 5870, + 372 5341 8340 mirjam.lukme[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse üldtelefonile vastamine, linnavalitsuse üldisel e-posti aadressil saabunud dokumentidega tegelemine, linnapea ja abilinnapeade assisteerimine
Anneli Riim
perekonnaseisuametnik
 

Lai 20, kabinet 103
325 8062 anneli.riim[at]rakvere.ee
K 09-12 ja 13-16 R 09-12

Tegevusvaldkond: perekonnaseisutoimingud (abielu sõlmimine, abielu lahutamine, sünni ja surma registreerimine)
Terje Pärnasalu
perekonnaseisuametnik
Lai 20, kabinet 103
325 8061 terje.parnasalu[at]rakvere.ee
E, K 09-12 ja 13-16 R 09-12
Tegevusvaldkond: perekonnaseisutoimingud (abielu sõlmimine, abielu lahutamine, sünni ja surma registreerimine)

Õilme Eevald

perekonnaseisuametnik

Lai 20, kabinet 105              

3225878
oilme.eevald[at]rakvere.ee            

E, K 9.00-12.00 ja  13.00-16.00
R 9.00-.12.00

Tegevusvaldkond: elukoha registreerimisee toimingud, perekonnaseisutoimingud (sünni ja surma registreerimine)

Piret Tammjärv    

perekonnaseisuametnik

Lai 20, kabinet 105             

322 5877 piret.tammjarv[at]rakvere.ee        E, K 9.00-12.00 ja 13.00-16.00
R 9.00-12.00

Tegevusvaldkond: perekonnaseisutoimingud (sünni ja surma registreerimine),elukoha registreerimise toimingud, veoautode sissesõidulubade vormistamine.

Kaire Kalmet

infospetsialist

Lai 20, kabinet 102             

322 5891        kaire.kalmet[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnakantseleis kodanike vastuvõtt, dokumentide ja toimikute säilitamise korraldamine

Merle Palmar

infospetsialist

Lai 20, kabinet 102           

 322 5820    merle.palmar[at]rakvere.ee       

Tegevusvaldkond: vastuvõetud või saabunud dokumentide registreerimine, dokumentide väljasaatmine, linnakantseleis kodanike vastuvõtt, üldtelefonile vastamine.
Ilmar Kutser
infotehnoloogiaspetsialist

Lai 20, kabinet 208                 

322 5882, + 372 510 1470       ilmar.kutser[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: infotehnoloogia toimimise tagamine

 

Rahandusosakond

   

Ruth Jõgiste

pearaamatupidaja

Lai 20, kabinet 211                  322 5875            ruth.jogiste[at]rakvere.ee          Tegevusvaldkond: rahandusosakonna töö juhtimine, finantstegevus ja aruandlus.

Maarika Ankur 

pearaamatupidaja asetäitja

Lai 20, kabinet 212             
322 5876  maarika.ankur[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: finantstegevus

Ly Rannamäe
vanemraamatupidaja

Lai 20, kabinet 212                
322 5898
ly.rannamae[at]@rakvere.ee
Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine; tõendite, õiendite jms väljastamine

Marju Holzmann
raamatupidaja

Lai 20, kabinet 212                        322 5895 marju.holzmann[at]rakvere.ee
Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine; tõendite, õiendite jms väljastamine
 
Virve Õunmaa   raamatupidaja

Lai 20, kabinet 212                 

322 5881 

virve.ounmaa[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine; tõendite, õiendite jms väljastamine

 

Sotsiaalosakond

   

Kersti Suun-Deket

sotsiaalosakonna juhataja

Lai 20, kabinet 106
322 5896 mob 5158185
kersti.suun-deket[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalosakonna töö korraldamine, sotsiaalnõustamine, omavalitsuse eestkostel olevate alaealiste eestkoste, puudega laste juhtumikorraldus

Lea Kivipõld

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 107              

322 2333, + 372 5302 3963  lea.kivipold[at]rakvere.ee               

E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: eestkoste küsimused, eakate juhtumite korraldamine, sotsiaalnõustamine, ravikindlustusega hõlmamata vähekindlustatud isikute ravi korraldamine, toimetulekuraskustes olevate ja puuetega inimeste abistamine dokumentide taotlemisel

Kai Parkja

lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 108        

322 2335, + 372 5344 2295         kai.parkja[at]rakvere.ee                

E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Kai Lipp

lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 109        

322 2334, + 372 5553 6156       kai.lipp[at]rakvere.ee                    

E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Kai-Ly Sankovski

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 110                         

322 5880, + 372 5304 7000      

kai-ly.sankovski[at]rakvere.ee       

E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,     

R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse, supiköögiteenuse talongide ning parkimiskaartide väljastamine

Ita Konsa

sotsiaaltöö spetsialist

Lai 20, kabinet 110                        

322 5889,  + 372 5304 7000     ita.konsa[at]rakvere.ee                 

E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,     

R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse, supiköögiteenuse talongide ning parkimiskaartide väljastamine

 

Arengu - ja kommunikatsiooniosakond

Leeli Uustalu

turismiinfokeskuse administraator

Lai 20      

324 2734                

Tegevusvaldkond: turismiinfokeskuse toimimise tagamine

 

 

 

Linnamajandus- ja planeerimisosakond

 

Angeelika Pärna

linnaarhitekt

Lai 20,kabinet  210         
             322 5893; +372 57502821                      angeelika.parna[at]rakvere.ee     
E,T 15.00-17.00  

Tegevusvaldkond: Rakvere linna üldplaneeringu ja detailplaneeringutega ning linnakujundusega seotud küsimused

Kalvi Karu

ehitusinsener

Lai 20, kabinet 101
           322 5823;  + 372 5334 1870       kalvi.karu[at]rakvere.ee
           K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: linna omandis olevate hoonete ja rajatiste ehitustööd
Ellen Kuusik             ehituse peaspetsialist Lai 20, kabinet 215        
322 5827,  + 372 528 2296   
               ellen.kuusik[at]rakvere.ee               T 9.00-12.00, K 14.00-17.00
Tegevusvaldkond: ehitusjärelevalve, ehitusload, kasutusload, kirjalikud nõusolekud, planeerimis- ja ehitusprojektid ja ehitiste mõõdistusprojektid, ehitisregistrile andmete esitamine

 Tiia Rüütel

              ehituse spetsialist

Lai 20, kabinet 209
                 322 5894                     tiia.ruutel[at]rakvere.ee
Tegevusvaldkond: väikeehitised; ehitus- ja mõõdistusprojektide menetlemine ning kooskõlastamine

Inge Kuhi

maakorraldaja

Lai 20, kabinet 214         
324 0312  inge.kuhi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: maakorraldusega seotud küsimused
Õie Sella     maakorraldusspetsialist

Lai 20, kabinet 214         
322 5829oie.sella[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: maamaksu küsimused

Lennart Korbe

teedeinsener

Lai 20, kabinet 101         
322 5824, + 372 505 3361           lennart.korbe[at]rakvere.ee            
T 14.00-16.00      

Tegevusvaldkond: teede ja tänavate ning teerajatistega seotud küsimused, kaevelubade väljastamine, tänava sulgemise loa väljastamine, tänavavalgustusega seotud küsimused, liikluskorraldustööde organiseerimine

Anu Otsma

linnaaednik

Lai 20, kabinet 206
322 58 26
 anu.otsma[at]rakvere.ee 
Vastuvõtuaeg T 10.00-12.00

Tegevusvaldkond: haljasaladega seotud küsimused, linna kalmistute haldamise korraldamine, mänguväljakutega seonduv

Taavi Saar

linnametsnik

Lai 20
saartaavi[at]gmail.com
mob. 5089955
Tegevusvaldkond: linna metsaga seotud küsimused. Dendroloogilised ekspertiisid.

järelevalvespetsialist

Lai 20, kabinet 101
322 58 74
T 14.00-16.00

Tegevusvaldkond: väärteoasjade menetlemine, järelelvalve toestamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade täitmise üle, teede ja tänavate sulgemise maksuga seonduv

Mati Jõgi
linnavaraspetsialist
 

Lai 20, kabinet 213
322 5883, 5255167

Tegevusvaldkond: linnavaraga seotud küsimused
Margit Tiidemaa majandusspetsialist
Lai 20, kabinet 105            
325 1255 + 372 517 2397 margit.tiidemaa[at]rakvere.ee
Tegevusvaldkond: linnavalitsuse majandusküsimused
Erkki Leek              planeerimisspetsialist

Lai 20, kabinet 214
322 58 28,  + 372 5661 0001   
erkki.leek[at]rakvere.ee
T 10,00-12,00, K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: geodeetiliste mõõdistamised, detailplaneeringud

linnakunstnik

Lai 20, kabinet 210
322 5899 

Tegevusvaldkond: linnakujundus, välireklaam

Kalle Koidumäe

kalmistuvaht

Rahu 17a (Rahu hall)
327 7035, + 372 5343 7770       kalle.koidumae[at]rakvere.ee
T-R 8.00-18.00, L 08.00-12.00   lõunapaus 13.00-14.00

Tegevusvaldkond: kalmistute haldamine, hauaplatside kasutusse andmine

Riin Sikka

keskkonnaspetsialist

 

Lai 20, kabinet 206
322 5825, + 372 5650 9134
riin.sikka[at]rakvere.ee
K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: jäätmehooldusega seotud küsimused, hulkuvate loomadega seotud tegevuste korraldamine, keskkonnareostuse likvideerimise korraldamine.

                   

 

Haridusosakond

 

Vilja Messer

hariduse peaspetsialist

Lai 20, kabinet 104                  322 2336  mob. 5563 0200              vilja.messer[at]rakvere.ee                     E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 Tegevusvaldkond: koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmisega seotud küsimused; hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalustega seotud küsimused, koolikohustuslike laste arvestuse pidamine

 

Kultuuriosakond

   

Katrin Joselin

kultuuri- ja noorsootööspetsialist

Lai 20, kabinet 102
katrin.joselin[at]rakvere.ee              322 5879, + 372 53268054 

Tegevusvaldkond: kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkondades Rakvere linna poolt antavate toetuste taotluste menetlemine, lepingute täitmise jälgimine, valdkondlike ürituste korraldamine