« Tagasi

25.06.2018 – 08.07.2018. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Veski tn 6 kinnistuning sellega piirneva tänavaala detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine korterelamu ehitamiseks, hoonestusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine. Detailplaneering ei ole vastuolus väljakujunenud olukorraga, sest pakutava detailplaneeringu lahenduse elluviimine ei too endaga kaasa väljakujunenud keskkonna olulist muutmist, olemasoleva kortermaja asemel rajatakse uus.

 

Lahendus on kooskõlas kehtestatud Rakvere Linna üldplaneeringuga ja detailplaneeringu lähteülesandega ning lähtub koostatud linnaruumi analüüsidest.

Planeeritavale kinnistutele taotletakse arhitektuurse lahendusega ühtse kesklinna alale omase tiheda ja harmoneeruva hoonestuse tekkimist.

Kinnistu korrastamine uue elamu ja selle ümbruse näol lisab värskust linnapilti ja korrastab seda. Samuti lisab see väärtust Rakvere kesklinna miljööle.

Detailplaneeringu materjalid