Sotsiaalosakond

   

Kersti Suun-Deket

sotsiaalosakonna juhataja

Lai 20, kabinet 106
322 5896, +372 5158185
kersti.suun-deket[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalosakonna töö korraldamine, sotsiaalnõustamine, omavalitsuse eestkostel olevate alaealiste eestkoste, puudega laste juhtumikorraldus

Kai Lipp

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 105              

322 2334, + 372 5553 6156       kai.lipp[at]rakvere.ee                    

E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: eestkoste küsimused, eakate juhtumite korraldamine, sotsiaalnõustamine, ravikindlustusega hõlmamata vähekindlustatud isikute ravi korraldamine, toimetulekuraskustes olevate ja puuetega inimeste abistamine dokumentide taotlemisel

Anne Kesküla

lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 104       
322 2335, + 372 5344 2295        

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Kerli Budrikas
lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 108 
322 2333, +372 5302 3963
kerli.budrikas[at]rakvere.ee  E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Riina Kaur
lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 109
322 5887 mob. 5500140
riina.kaur[at]rakvere.ee           E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 
Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Kai-Ly Sankovski

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 110              322 5880,+ 372 5304 7000  

kai-ly.sankovski[at]rakvere.ee

E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,   R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse, supiköögiteenuse talongide ning parkimiskaartide väljastamine

Ita Konsa

sotsiaaltöö spetsialist

Lai 20, kabinet 110              322 5889,  + 372 53047000     ita.konsa[at]rakvere.ee           E 09.00-12.00, K 13.00-16.00, R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse, supiköögiteenuse talongide ning parkimiskaartide väljastamine