Sotsiaalosakond

   

Kersti Suun-Deket

sotsiaalosakonna juhataja

Lai 20, kabinet 106
322 5896 mob 5158185
kersti.suun-deket[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalosakonna töö korraldamine, sotsiaalnõustamine, omavalitsuse eestkostel olevate alaealiste eestkoste, puudega laste juhtumikorraldus

Lea Kivipõld

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 107              

322 2333, + 372 5302 3963  lea.kivipold[at]rakvere.ee               

E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: eestkoste küsimused, eakate juhtumite korraldamine, sotsiaalnõustamine, ravikindlustusega hõlmamata vähekindlustatud isikute ravi korraldamine, toimetulekuraskustes olevate ja puuetega inimeste abistamine dokumentide taotlemisel

Kai Parkja

lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 108        

322 2335, + 372 5344 2295         kai.parkja[at]rakvere.ee                

E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Kai Lipp

lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 109        

322 2334, + 372 5553 6156       kai.lipp[at]rakvere.ee                    

E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Kai-Ly Sankovski

toetustespetsialist

Lai 20, kabinet 110                         

322 5880, + 372 5304 7000      

kai-ly.sankovski[at]rakvere.ee       

E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,     

R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse, supiköögiteenuse talongide ning parkimiskaartide väljastamine

Ita Konsa

toetustespetsialisti abi

Lai 20, kabinet 110                        

322 5889,  + 372 5304 7000     ita.konsa[at]rakvere.ee                 

E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,     

R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse, supiköögiteenuse talongide ning parkimiskaartide väljastamine