« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 09.03.2020 a korraldusega nr 140 kehtestati L. Koidula tn 14 kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus täiendava hoone juurdeehituseks. Krundijaotust antud planeeringuga ei teostata. Planeeritava ala suurus on u 6535 m². Lubatud ehitistealune pind kuni 700 m². Lubatud on ehitada 1 hoone lisaks olemasolevale. Uusehitise ehitisealune pind kuni 230 m².

Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maaala juhtotstarve ühiskondlike ehitiste maa ning see jääb samaks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.02.2020 – 28.02.2020. a. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.