« Tagasi

Oluline info Lääne-Virumaa ettevõtjatele

18. märts 2020

 

Soovist kaasa aidata Lääne-Virumaa ettevõtete käekäigule, edastame SA Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt teavet, mis võiks aidata Teil praegusel muutlikul ajal võtta vastu põhjendatuid ärilisi otsuseid:

  • 16.03.2020 ja 17.03.2020 toimus Majandus ja Kommunikatsiooni Ministeeriumis (MKM) webinar "Koroona Kriisiabi Keskkond tööstusele", mille stenogrammid on lisatud. PS kollasega on märgitud küsimused, millele webinari toimumise ajal vastuseid polnud.     
  • Järgmine operatiivne MKM webinar toimub kolmapäeval, 18.03 kl 15:30, kus osalevad ka Rahandus- ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Oma osalemissoovist palun teatada e-mailile anu.kull@mkm.ee.
  • Riik valmistub majandust laenuga toetama. 14.03, Rahandusministeerium
  • Rahandusministeeriumi Juhised riigihangete kohta seoses eriolukorraga ja selle tagajärgedega.
  • Töötukassa avas ajutiste tööde keskkonna, mille kaudu on võimalik kaasata täiendavat tööjõudu või suunata olemasolevaid ettevõttes rakenduse jäänud töötajaid muudele ajutistele töödele.
  • Kuigi riiklik ettevõtluse tugimise meetmete pakett on veel valitsuse poolt vastu võtmata, siis eelinfo põhjal on arvestatud meetmete väljatöötamisel SA Kredexi rolli suurendamisega nõudlusšoki leevendamisel ja ettevõtete käibe vähenemisest tingitud likviidusprobleemide lahendamisel. Plaan on suurendada SA Kredex võimalusi ja  koostööd pankadega. Antud meetme menetlemise maakondlikuks partneriks on SA Lääne-Viru Arenduskeskus. 
  • MKM vähendab kaubandustegevusega seotud halduskoormust ja saatis kooskõlastamisele kaubandustegevuse seaduse (KaubtS) kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu.
  • Saamaks operatiivset ülevaadet ettevõtluse valu kohtadest keerukatel aegadel, on valmimisel veebipõhine keskkond, kuhu ettevõtjad saavad esitada oma eriolukorra tõttu tekkinud äritegevuse takistusi ja probleeme. Need süstematiseeritakse ja vahendatakse MKM-le. Eelmainitu tegevuse kordinaatoriks ja ettevõtjatelt teabe kogujaks ning vahendajaks Lääne-Viru maakonnas, on SA Lääne-Viru Arenduskeskus.    
  • Seoses Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorraga ja viirusnakkuse ohuga:

Lisainfo:

Ilmar Branno
Ettevõtluse arendamise programmi juht
58 19 1490