« Tagasi

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhised lastevanematele ja noortele eriolukorra tingimustes

24. märts 2020

 

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga on huvikoolide ja avatud noortekeskuste ruumid alates 16. märtsist suletud – kõik tegevused noorsootöös (sh huviringid, treeningud) tuleb ümber korraldada kasutades selleks kontaktivabade tegevuste võimalusi. Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus eriolukorrast tulenevate ümberkorralduste perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Haridus- ja Teadusministeerium paneb südamele, et eriolukorras on eriti oluline noorte vajaduste märkamine ja noorte positiivse arengu toetamine ja tuletab meelde, et lastel ja noortel peab olema aega ka endale, st koostöös kooliga tuleb leida tasakaal aja kasutusel, ning noori mitte üle koormata. Samuti tuleb toetada noori nende arvamuse avaldamisel koolikorralduse ning kohaliku tegevuse kohta, kui see vajab muutmist ja/või optimeerimist.

 

Vanematele:

- Eriolukorra tingimustes vajavad noored erilist tähelepanu ja tuge, et mõista praegust olukorda, kehtestatud erimeetmete olulisust (sh vajadust vältida kohtumist ja kogunemisi sõpradega ning meelistegevusi harjumuspärasel moel). Soovitame noortega neil teemadel siiralt ja avameelselt rääkida, vajadusel leiate noortele sobivaid soovitusi ja infot noorteportaalist Teeviit (www.teeviit.ee).

- Noorsootöö on olemas ja toimub noorte heaks uuel moel.

- Kui olukord on majanduslikult kriitiline, soovitame teavitada sellest kohalikku omavalitsust ettepanekuga käivitada abimeetmed noorsootöö (sh huvihariduse ja huvitegevuse) jätkumiseks (nt täielikult või osaline osamaksust vabastamine mõneks kuuks vm).

- Eriolukorras on keeruline ka lapsevanematel endil. Soovitame vanematel pöörata tähelepanu sellele, et oleks võimalus ka puhata ning pöörata tähelepanu enda vaimsele tervise hoidmisele.

 

Noortele:

- Eriolukord on ajutine ning piirangud on kehtestatud selleks, et võimalikult väikeste kahjudega tavapärase elukorralduse juurde naasta. Piirangute mitte jälgimisega – näiteks kogunedes sõpradega, et koos aega veeta, ühiselt õppida või trenni teha – sead sa lisaks endale ohtu ka oma lähedaste tervise.

- Eriolukord ei tähenda, et tavapärane elu jääks pausile – selle jaoks tuleb leida lihtsalt teistsugused vahendid.

- Keskendu õppimisele, kuid jäta aega ka iseendale ning oma huvidele.

- Noorsootöö toimub nüüd nutikalt – leia sotsiaalmeediast üles oma kohaliku noortekeskuse leht või külasta Teeviit portaali või Teeviit Facebooki lehte, et erinevaid tegevusi leida. Kui tegeled mõne huvialaga, siis hoia ühendust oma juhendaja või õpetajaga ning järgi ka tema soovitusi ja ülesandeid.

- Liigu võimaluse piires õues, ent väldi lähikontakte teistega ning pööra tähelepanu ohutusele (pese käsi ning jälgi oma tervist).

- Ära jää keerulises olukorras üksi! Leia koos sõpradega suhtlemis- ja ühiseid ajaveetmise võimalusi, mis ei eelda samas kohas viibimist.

- Jaga oma mõtteid, soove ning vajadusi sõprade või lähedastega. Vajadusel pöördu usaldusväärse inimese poole (nt noorsootöötaja) ning jaga oma rõõme või muresid läbi digitaalsete kanalite.

- Anna ohust teada kas otse või läbi usaldusväärse isiku (sõber, noorsootöötaja, õpetaja, juhendaja, Rajaleidja online nõustaja). Soovi korral kasuta lasteabitelefoni 116 111, www.palunabi.ee, vaata ja küsi nõu www.peaasi.ee.

 

Huviringe ja trenne puudutav:

- Huviringide ja trennide tegevus on kas peatatud (nt üldhariduskoolide juures toimuvad huviringid seoses eriolukorra ja koolide sulgemisega ei toimu) või toimub kontaktivabade tegevustena.

- Juhul kui distantsõppe vormis antakse ülesandeid individuaalseks sportimiseks välistes tingimustes tuleb rangelt kinni pidada eriolukorra nõuetest ning neid vajadusel täiendavalt ülesannete andmisel noortele selgitada.

 

Avatud noortekeskusi puudutav:

- Noortekeskustes kogunemine on keelatud. Piirangu alla kuuluvad ka ühisüritused ja - tegevused välitingimustes – noorte kogunemine tuleb ära hoida.

 

Noortelaagreid puudutav:

- Tulenevalt eriolukorrast ei saa korraldada üheski vormis noorte projekt- või püsilaagrit enne kui kogunemispiirangud on lõppenud.

- Projektlaagrite pidajatel soovitame loa taotlemisel kohalikult omavalitsuselt arvestada sellega, et piirangute püsimise korral laagrit läbi viia ei saa.

 

Lisainfo:

Eesti Noorsootöö Keskuse erileht https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/

Teeviit https://www.teeviit.ee/

Küsige julgelt nõu ja abi ministeeriumi infotelefonidelt ja e-postilt:

- 56 900 353

- 56 900 340

info@hm.ee