« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 23.01.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 23.01.2017 istungi päevakord kell 9.00 


1. Nõusoleku andmine õnnemängu mängukoha avamiseks 
  
2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine 
  
3. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine 
  
4. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine 
  
5. Hooldekodu toetuse andmine 
  
6. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks 
  
7. Rakvere Sotsiaalkeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine 
  
8. Rakvere Gümnaasiumi koolitöötajate koosseisu v.a õpetajate ametikohad, kooskõlastamine alates 1. jaanuarist 2017. a 2016/2017. õppeaastaks. 
  
9. Rakvere Reaalgümnaasiumi koolitöötajate koosseisu, v.a õpetajate ametikohad, kooskõlastamine alates 1. jaanuarist 2017. a 2016/2017. õppeaastaks. 
  
10. Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi koolitöötajate koosseisu, v.a õpetajate ametikohad, kooskõlastamine alates 1. jaanuar 2017. a 2016/2017. õppeaastaks 
  
11. Rakvere Muusikakooli töötajate koosseisu ja palgaastmete kooskõlastamine 
  
12. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine 
  
13. Riigi omandisse jäetavale maaüksusele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine. 
  
14. Riigi omandisse jäetavale maaüksusele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta 
  
15. Rakvere esmatasandi tervisekeskuse hoone arhitektuurikonkursi korraldamine 
  
16. Linnavara võõrandamine otsustuskorras 
  
17. Rakvere linnale kuuluvate korteriomandite võõrandamise enampakkumise tulemuste kinnitamine ja müügilepingute sõlmimine 
  
18. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine 
  
19. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine 
  
20. Reklaamkonstruktsiooni paigaldamise-kasutamise lepingu lõpetamine 
  
21. Rakvere Rohuaia Lasteaia saali valgustehnika tarneks ja paigaldamiseks sõlmitud müügilepingu täitmine 
  
22. Kohal algatatud küsimused