Rakvere Linnavalitsus

Registrikood 75025064

Lai 20, 44308 Rakvere

Telefon +372 322 58 70
Faks +372 322 58 71

E-post linnavalitsus[at]rakvere.ee

E-arved:edastada e-arvena Omniva arvekeskuse kaudu või PDF-formaadis aadressil rakvereLV@e-arvetekeskus.eu

 

Linnavalitsus avatud E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

 

AS SEB Pank ak EE8610 10502003419005 

AS Swedbank ak EE3222 00 221004110432

Tehingupartneri kood 266101

 

Linnapea 

 

Mihkel Juhkami

mihkel.juhkami[at]rakvere.ee

Tel  +372 322 58 72 

        +372 5054492

Lai 20, kabinet 201

Vastuvõtuaeg E 13.00-15.00

(vajalik eelnev registreerimine)

 

 

Abilinnapea 

 

Kairit Pihlak

kairit.pihlak[at]rakvere.ee 

 Tel. +372 32 25 822

         +372 52 71 962

 Lai 20, kabinet 202

 Vastuvõtuaeg E 13.00-15.00

 

 

 

Abilinnapea 

 

 Rainer Miltop

 rainer.miltop[at]rakvere.ee

 Tel. +372 32 25 897

         +372 59191947

 Lai 20, kabinet 203

 Vastuvõtuaeg E 13.00-15.00

 

 

Linnavalitsuse liige

 

Marti Kuusik

marti.kuusik[at]rakverespordikeskus.ee

 

 

Linnavalitsuse liige

 

Ain Suurkaev

ain.suurkaev[at]rakvere.ee

 

 

Linnavalitsuse liige

Kaili Õunapuu-Seidelberg

kaili[at]lvkrk.ee

 

Linnakantselei

   

Riina Männiste

linnasekretär
ametijuhend

Lai 20, kabinet 204  

 322 5873 riina.manniste[at]rakvere.ee

E 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: linnakantselei juhtimine, õigusalased küsimused

Kaidi Part

jurist

Lai 20, kabinet 207          

325 5292, + 372 5308 1454 kaidi.part[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: riigihanked

Marika Villup

personalispetsialist

Lai 20, kabinet 204            

322 5892   marika.villup[at]rakvere.ee  

Tegevusvaldkond: personalitöö, avaliku ürituse korraldamise load, ilutulestiku korraldamise load

Mirjam Lukme-Suomalainen

juhiabi

Lai 20, kabinet 205              

322 5870, + 372 5341 8340 mirjam.lukme[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse üldtelefonile vastamine, linnavalitsuse üldisel e-posti aadressil saabunud dokumentidega tegelemine, linnapea ja abilinnapeade assisteerimine

Õilme Eevald

rahvastikuregistri spetsialist

Lai 20, kabinet 105              

3225878
oilme.eevald[at]rakvere.ee            

E, R 9.00-12.00 ja K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: rahvastikuregistri toimingud,  "Ametlikes Teadeannetes" teadaannete avaldamise korraldamine
Piret Tammjärv    majandustegevuse registri spetsialist

Lai 20, kabinet 105             

322 5877 piret.tammjarv[at]rakvere.ee        E, R 9.00-12.00 ja K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: taksoveoload, sõidukikaardid ja taksojuhi teenendaja kaardid, majandustegevuse registri toimingud, rahvastikuregistri toimingud, linna sissesõiduks veoautode sissesõidulubade vormistamine.
Margit Tiidemaa majandusspetsialist

Lai 20, kabinet 105            

325 1255 + 372 517 2397 margit.tiidemaa[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse majandusküsimused

Kaire Kalmet

arhivaar-asjaajaja

Lai 20, kabinet 106             

322 5891        kaire.kalmet[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnakantseleis kodanike vastuvõtt, dokumentide ja toimikute säilitamise korraldamine

Merle Palmar

sekretär-asjaajaja

Lai 20, kabinet 106             

 322 5820    merle.palmar[at]rakvere.ee       

Tegevusvaldkond: vastuvõetud või saabunud dokumentide registreerimine, dokumentide väljasaatmine, linnakantseleis kodanike vastuvõtt, üldtelefonile vastamine.
Ilmar Kutser
infotehnoloogia spetsialist

Lai 20, kabinet 103                 

322 5882, + 372 510 1470       ilmar.kutser[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: infotehnoloogia toimimise tagamine

 

Rahandusosakond

   

Ruth Jõgiste

pearaamatupidaja

Lai 20, kabinet 213                  322 5875            ruth.jogiste[at]rakvere.ee          Tegevusvaldkond: rahandusosakonna töö juhtimine, finantstegevus ja aruandlus.

Maarika Ankur 

pearaamatupidaja asetäitja

Lai 20, kabinet 213              
322 5876  maarika.ankur[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: finantstegevus
Virve Õunmaa   vanemraamatupidaja

Lai 20, kabinet 212                 

322 5881 

virve.ounmaa[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine; tõendite, õiendite jms väljastamine

Kaisa Uukareda

raamatupidaja

Lai 20, kabinet 212                        322 5895 kaisa.uukareda[at]rakvere.ee  Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine; tõendite, õiendite jms väljastamine

 

Ly Rannamäe

raamatupidaja

Lai 20, kabinet 212                
322 5898
ly.rannamae[at]@rakvere.ee

Tegevusvaldkond: esitatud arvete ja rahaliste kohustuste täitmine; tõendite, õiendite jms väljastamine

 

Sotsiaalosakond

   

Kersti Suun-Deket

sotsiaalosakonna juhataja

Lai 20, kabinet 106
322 5896 mob 5158185
kersti.suun-deket[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalosakonna töö korraldamine

Lea Kivipõld

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 107              

322 2333, + 372 5302 3963  lea.kivipold[at]rakvere.ee               

E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: eestkoste küsimused, eakate juhtumite korraldamine, parkimiskaartide väljastamine, sotsiaalnõustamine, ravikindlustusega hõlmamata vähekindlustatud isikute ravi korraldamine, toimetulekuraskustes olevate ja puuetega inimeste abistamine dokumentide taotlemisel

Kai Parkja

lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 108        

322 2335, + 372 5344 2295         kai.parkja[at]rakvere.ee                

E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastega seonduv, omavalitsuse eestkostel olevate alaealiste eestkoste, koolikohustust mittetäitvate lastega seonduv.

Kai Lipp

lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 109        

322 2334, + 372 5553 6156       kai.lipp[at]rakvere.ee                    

E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 

Tegevusvaldkond: abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud lastega seonduv, omavalitsuse eestkostel olevate alaealiste eestkoste, koolikohustust mittetäitvate lastega seonduv

Kai-Ly Sankovski

toetustespetsialist

Lai 20, kabinet 110                         

322 5880, + 372 5304 7000      

kai-ly.sankovski[at]rakvere.ee       

E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,     

R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: toimetulekutoetuste ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetelmine, Rakvere Toidupanga teenuse, supiköögiteenuse talongide ning abivahendi kaartide väljastamine

Ita Konsa

toetustespetsialisti abi

Lai 20, kabinet 110                        

322 5889,  + 372 5304 7000     ita.konsa[at]rakvere.ee                 

E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,     

R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: toimetulekutoetuste ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetelmine, Rakvere Toidupanga teenuse, supiköögiteenuse talongide ning abivahendi kaartide väljastamine

 

Arengu - ja kommunikatsiooniosakond

 

arendusspetsialist

 

Lai 20, kabinet 208        

322 5888                 

Tegevusvaldkond: linna arengukava ja -strateegiate koostamise koordineerimine, turismi- ja turundusalase tegevuse korraldamine

Kaie Leuska

administraator

Laada 14 Turismiinfokeskus      

324 2734     kaie.leuska[at]rakvere.ee              

E-R 9.00-13.00, 15.00-17.00  

Tegevusvaldkond

 

 

 

Linnamajandus- ja planeerimisosakond

 

Angeelika Pärna

linnaarhitekt

Lai 20,kabinet  210         
             322 5893; +372 57502821                      angeelika.parna[at]rakvere.ee     
E,T 15.00-17.00  

Tegevusvaldkond: Rakvere linna üldplaneeringu ja detailplaneeringutega ning linnakujundusega seotud küsimused

Kalvi Karu

ehitusinsener

Lai 20, kabinet 101
           322 5823;  + 372 5334 1870       kalvi.karu[at]rakvere.ee
           K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: linna omandis olevate hoonete ja rajatiste ehitustööd
Ellen Kuusik             ehitusjärelevalve peaspetsialist Lai 20, kabinet 215        
322 5827,  + 372 528 2296   
               ellen.kuusik[at]rakvere.ee               T 9.00-12.00, K 14.00-17.00
Tegevusvaldkond: ehitusjärelevalve, ehitusload, kasutusload, kirjalikud nõusolekud, planeerimis- ja ehitusprojektid ja ehitiste mõõdistusprojektid, ehitisregistrile andmete esitamine

 Tiia Rüütel

              ehitusjärelevalve spetsialist

Lai 20, kabinet 209
                 322 5894                     tiia.ruutel[at]rakvere.ee
Tegevusvaldkond: väikeehitised; ehitus- ja mõõdistusprojektide menetlemine ning kooskõlastamine

Inge Kuhi

maakorraldaja

Lai 20, kabinet 214         
324 0312  inge.kuhi[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: maakorraldusega seotud küsimused
Õie Sella     maakorraldusspetsialist

Lai 20, kabinet 214         
322 5829oie.sella[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: maamaksu küsimused

Lennart Korbe

teedeinsener

Lai 20, kabinet 101         
322 5824, + 372 505 3361           lennart.korbe[at]rakvere.ee            
T 14.00-16.00      

Tegevusvaldkond: teede ja tänavate ning teerajatistega seotud küsimused, kaevelubade väljastamine, tänava sulgemise loa väljastamine, tänavavalgustusega seotud küsimused, liikluskorraldustööde organiseerimine

Anu Otsma

linnaaednik

Lai 20, kabinet 206
322 58 26
 anu.otsma[at]rakvere.ee 
Vastuvõtuaeg T 10.00-12.00

Tegevusvaldkond: haljasaladega seotud küsimused, linna kalmistute haldamise korraldamine, mänguväljakutega seonduv

Taavi Saar

linnametsnik

Lai 20
saartaavi[at]gmail.com
mob. 5089955

 

Tegevusvaldkond: linna metsaga seotud küsimused. Dendroloogilised ekspertiisid.

Meelis Salm

järelevalveinspektor

Lai 20, kabinet 101
322 58 74, + 372 5336 4403     meelis.salm[at]rakvere.ee 
T 14.00-16.00

Tegevusvaldkond: väärteoasjade menetlemine, järelelvalve toestamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade täitmise üle, teede ja tänavate sulgemise maksuga seonduv

Jaana Tiidemaa

haldusspetsialist

Lai 20, kabinet 208
322 5883     59196223 jaana.tiidemaa[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnavaraga seotud küsimused
Erkki Leek              planeerimisspetsialist

Lai 20, kabinet 214
322 58 28,  + 372 5661 0001   
erkki.leek[at]rakvere.ee
T 10,00-12,00, K 14.00-17.00

Tegevusvaldkond: geodeetiliste mõõdistamised, detailplaneeringud

Teet Suur

linnakunstnik

Lai 20, kabinet 210
322 5899, + 372 5324 8020  teet.suur[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: linnakujundus, välireklaam

Kalle Koidumäe

kalmistuvaht

Rahu 17a (Rahu hall)
327 7035, + 372 5343 7770       kalle.koidumae[at]rakvere.ee
T-R 8.00-18.00, L 08.00-12.00   lõunapaus 13.00-14.00

Tegevusvaldkond: kalmistute haldamine, hauaplatside kasutusse andmine

Riin Sikka

keskkonnaspetsialist

 

Lai 20, kabinet 206
322 5825, + 372 5650 9134
riin.sikka[at]rakvere.ee
K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: jäätmehooldusega seotud küsimused, hulkuvate loomadega seotud tegevuste korraldamine, keskkonnareostuse likvideerimise korraldamine.

                   

 

Haridusosakond

 

Vilja Messer

hariduse peaspetsialist

Lai 20, kabinet 104                  322 2336  mob. 5563 0200              vilja.messer[at]rakvere.ee                     E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 Tegevusvaldkond: koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmisega seotud küsimused; hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalustega seotud küsimused, koolikohustuslike laste arvestuse pidamine

 

Kultuuriosakond

   

Katrin Joselin

kultuuri- ja noorsootööspetsialist

Lai 20, kabinet 102
katrin.joselin[at]rakvere.ee              322 5879, + 372 53268054 

Tegevusvaldkond: kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkondades Rakvere linna poolt antavate toetuste taotluste menetlemine, lepingute täitmise jälgimine, valdkondlike ürituste korraldamine