« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 13.02.2017 istungi päevakord

Rakvere linnavalitsuse 13.02.2017 istungi päevakord kell 9.00 


1. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine 
  
2. Hooldajatoetuse määramine 
  
3. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 
  
4. Avalduse esitamine eestkostja määramiseks 
  
5. Rakvere Sotsiaalkeskuse teenuste hindade kehtestamine 
  
6. Rakvere Rohuaia Lasteaia sisehindamisaruande 2014-2016 kooskõlastamine 
  
7. Riigihanke korraldamine haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kasutamiseks 
  
8. Rakvere linnavalitsuse 02. jaanuari 2017. a korralduse nr 5 „Rakvere Kultuurikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine" muutmine 
  
9. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Tallinna tn 3/1 
  
10. Kinnisasjaga piirnevale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe, pindala ja maa maksustamishinna määramine 
  
11. Rakvere linnavolikogu menetluses oleva määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri" muutmine" muudatusettepaneku arutamine 
  
12. Rakvere linnavolikogu menetluses olevate määruste eelnõude kohta esitatud muudatusettepanekute arutamine 
  
13. Rakvere linnavalitsuse 06. veebruari 2017.a korralduse nr 71 „Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks" muutmine 
  
14. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine