« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus võtab teenistusse määramata ajaks JÄRELEVALVESPETSIALISTI

Linnamajandus- ja planeerimisosakonna järelevalvespetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on järelevalve teostamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade üle, väärteomenetluse ja riikliku järelevalve teostamine.
Järelevalvespetsialisti peamised ametiülesanded on:
• vääteomenetluses osalemine linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel,
• riikliku järelevalve teostamine ehitusseadustikus sätestatud ülesannete täitmise osas,
• teede ja tänavate sulgemise maksu maksuhalduri ülesannete täitmine.

Ootused kandidaadile:
• õigusalane või ehitusalane kõrgharidus;
• vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele;
• vajalik eelnev töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses sarnasel ametikohal;
• eesti keele valdamine C1 tasemel, vene keele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, enesekehtestamisoskus, kohusetundlikkus, tasakaalukus;
• B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.
Omalt poolt pakume:
• vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;
• eneseteostamise ja koolitusvõimalusi.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel.

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20 Rakvere 44308 või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee hiljemalt 15. jaanuaril 2018. a.
Täiendav info: personalispetsialist Marika Villup, telefon 322 5892, marika.villup@rakvere.ee