« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere linnavalitsuse 08.02.2016. a korraldusega nr 92 algatati Ehituse tn 3 kinnistu ning seda ümbritseva ala detailplaneering.

 

 

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualal olevale kinnistule ehitusõiguse ja hoonestusala määramine uue laohoone ehitamiseks ning sellele juurdepääsu rajamiseks. Samuti määratakse tehnovõrkude asukoht, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning kuritegevuse riski vähendavad tingimused.

 

 

Võimalike uuringute vajadus seni teadaolevatel andmetel puudub.

 

 

Planeeritava ala suurus u 1600 m².