« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 21.01.2019 istungi päevakord

1. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine" esitamine
 
2. Ostueesõigusest loobumine
 
3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine
 
4. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine
 
5. Hooldekodu toetuse andmine
 
6. Hooldekodu toetuse andmine
 
7. Nõusoleku andmine Haridus- ja Teadusministeeriumile eraüldhariduskoolile tegevustoetuse eraldamiseks
 
8. Kasutusloa väljastamine aadressil Kastani pst 14
 
9. Kasutusloa väljastamine aadressil Vallikraavi tn 2
 
10. Lihthanke "Tehniline valveteenus ja valveseadmete hooldusteenus Rakvere linnavalitsuse objektidel " pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
 
11. Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
 
12. Rakvere linnavalitsuse 29. oktoobri 2018 korralduse nr 661 „Rakvere linna omandis olevale kinnistule Võidu tänav T3 isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks" muutmine
 
13. Rakvere linnale kuuluva kaasomandi võõrandamise enampakkumise tulemuse kinnitamine ja müügilepingu sõlmimine
 
14. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Tõrma kalmistu haldamiseks sõlmitud seltsingulepingu ülesütlemine, kalmistuseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks võtmine ja Tõrma kalmistu haldamise kulude katmine" esitamine
 
15. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Haridus- ja Teadusministeeriumiga kokkuleppe sõlmimine riigigümnaasiumi asutamiseks " esitamine
 
16. Rakvere linna teenetemärgi Rakvere Kroonimärk andmine.