« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 07.01.2018 istungi päevakord

1. Hooldekodu toetuse ja sotsiaaltransporditeenuse määramine
 
2. Hooldekodu toetuse ja sotsiaaltransporditeenuse määramine
 
3. Järelhooldusteenuse korraldamine
 
4. Järelhooldusteenuse korraldamine
 
5. Eestkostetava vara võõrandamine
 
6. Ujumise algõpetuse teenuse osutaja leidmiseks korraldatud pakkumismenetluse pakkumuse edukaks tunnistamine
 
7. Toetuse määra kinnitamine eralasteaedadele 2019. aastaks
 
8. Rakvere Gümnaasiumi koolitöötajate koosseisus ametikohtade kooskõlastamine
 
9. Rakvere Kultuurikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine
 
10. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ-le Kõiksus
 
11. Kasutusloa väljastamine aadressil Maidla tn 8b
 
12. Kasutusloa väljastamine aadressil Nortsu tee 7
 
13. Projekteerimistingimuste määramine laohoone, aadressil Tehase tn 9a ehitusprojekti koostamiseks
 
14. Töö- ja tehnoloogiakeskuse hoone arhitektuurikonkursi korraldamine
 
15. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
 
16. Lihthanke korraldamine Rakvere linna Pikk tänava I etapi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teostaja leidmiseks
 
17. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „ Nõusoleku andmine kaubikbussi ostmiseks" esitamine
 
18. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „ Nõusoleku andmine kindlustusteenuse ostmiseks" esitamine.
 
19. Rakvere linnavalitsuse 15.oktoobri 2018 korralduse nr 617 „Servituutide seadmise lepingu sõlmimine" muutmine
 
20. Taksoveoloa andmine
 
21. Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2019.aasta alaeelarvete kinnitamine
 
22. Rakvere Linnavalitsuse teenistuskohtade palgaastmete kinnitamine