« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 22.05.2017 istungi päevakord kell 9.00

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks 
  
4. Rakvere linnavalitsuse 24. oktoobri 2016. a korralduse nr 663 „Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks" muutmine 
  
5. Rakvere linnavalitsuse 2. mai 2017. a korralduse nr 228 "Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks" kehtetuks tunnistamine 
  
6. Rakvere Linnavalitsuse 03. aprilli 2017 korralduse nr 175 „Rahvusvahelise kaitse saajate toimetuleku toetamine" kehtetuks tunnistamine 
  
7. Rakvere linnavolikogu menetluses oleva määruse eelnõu „Rakvere linna 2017. aasta lisaeelarve" kohta esitatud muudatusettepaneku arutamine 
  
8. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 3 „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Rakvere linnas" muutmine" esitamine 
  
9. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Laada ja Tallinna tänavatel 
  
10. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Pähkli tn 20) 
  
11. Riigihanke korraldamine Rakvere linna sõiduteede talihooldustöödeks 
  
12. Rakvere esmatasandi tervisekeskuse hoone projekteerimiseks läbirääkimistega väljakuulutamiseta riigihanke korraldamine 
  
13. Lihthanke „L. Koidula tn 11b kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu koostamine" pakkumuse edukaks tunnistamine 
  
14. Riigihanke „ELEKTRIENERGIA OSTMINE RAKVERE LINNALE 01.01.2015-31.12.2017 (KAASA ARVATUD)" VI minikonkursi korraldamine 
  
15. Hoonestusõiguse lepingu ja hoonestusõiguse lepingu muutmise lepinguga määratletud kohustuste tähtaegade pikendamine 
  
16. Rakvere linna omandis olevatele kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Vesi kasuks