20.02.19

Rakvere Linnavalitsuse hankekord

Riigihangete register

Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2019. a hankeplaan (kinnitatud Rakvere linnavalitsuse 04.02.2019 korraldusega number 52)

 

Hankeobjekt

Hanke korraldaja ametinimetus või hallatava asutuse nimetus

Hankemenetluse liik

Hanke välja-kuulutamise eeldatav tähtaeg

Asjad, teenused

 

 

 

Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse hoone arhitektuurikonkurss ja projekteerimine

Jurist

Ideekonkurss; väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus

jaanuar-veebruar 2019

Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse hoone rajamise projektile projektijuhi teenuse ostmine

Hariduse peaspetsialist

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

veebruar 2019

Rakvere Gümnaasiumi hoonete sisestruktuuri ümberprojekteerimine

Linnaarhitekt

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

veebruar 2019

Digitaalsete väliekraanide soetamine

Linnakunstnik

lihthankemenetlus

veebruar 2019

Spordihalli valgustus LED-pirnidele

Rakvere Spordikeskus

lihthankemenetlus

juuli 2019

Rakvere linnaobjektide kindlustamise teenus

Linnavaraspetsialist

lihthankemenetlus

veebruar 2019

Linnavalitsuse kaubikbussi kapitalirent

Linnavaraspetsialist

lihthankemenetlus

veebruar 2019

Pinkide ja prügikastide ostmine linnaruumi

Keskkonnaspetsialist

lihthankemenetlus

veebruar-märts 2019

Rakvere Tervisekeskusesse mööbli soetamine

Ehitusinsener

avatud hankemenetlus

1 kvartal

Linnapäevade lava-, heli- ja valgusteenus

Rakvere Kultuurikeskus

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

1 kvartal

Tiigi/tiikide puhastamine

Keskkonnaspetsialist

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

aprill-juuni 2019

Elektrienergia ostmine Rakvere linnale

Linnavaraspetsialist

raamlepingu minikonkurss 

mai ja november 2019

Jõulukaunistuste soetamine

Linnakunstnik

väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetlus

2-3 kvartal

Rakvere linna kevad- ja suvehaljastus

Linnaaednik

alla lihthanke piirmäära

august 2019

Koduloomade varjupaigateenuse osutamine

Keskkonnaspetsialist

avatud hankemenetlus

august-september 2019

Jõuluinstallatsioonide paigaldamine

Linnakunstnik

alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

3 kvartal

Rakvere linna haljastuse hooldamine

Linnaaednik

avatud hankemenetlus üle rahvusvahelise piirmäära

november-detsember 2019

Rakvere linna kalmistute hooldamine

Linnaaednik

avatud hankemenetlus

november-detsember 2019

Ehitustööd

 

 

 

Moonaküla linnaosa tänavate remonttööd

Teedeinsener

avatud hankemenetlus

veebruar 2019

Vee tänava silla rekonstrueerimine

Teedeinsener

lihthankemenetlus

märts 2019

Tallinna 10, 12A parkla  rekonstrueerimine

Teedeinsener

lihthankemenetlus

märts 2019

Rakvere linna tänavate remonttööd

Teedeinsener

lihthankemenetlus

veebruar-märts 2019

Staadioni muru sprinkleri-süsteemi installatsioon

Rakvere Spordikeskus

lihthankemenetlus

mai 2019

Rahu halli pesemisruumide renoveerimine

Rakvere Spordikeskus

lihthankemenetlus

juuli-august 2019