21.02.18

Rakvere Linnavalitsuse hankekord

Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2018. a hankeplaan (kinnitatud Rakvere linnavalitsuse 19.02.2018 korraldusega number 113)

Hankeobjekt

Hanke korraldaja ametinimetus või hallatava asutuse nimetus

Hankemenetluse liik

Hanke välja-kuulutamise eeldatav tähtaeg

Asjad, teenused

 

 

 

Rakvere linna mürakaardi koostamine

Keskkonnaspetsialist

Alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

Veebruar

 

Rakvere Vallimäe ja vanalinna arendusprojekti ekspertiisi teenuse tellimine

Ehitusinsener

Alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

Veebruar

Rakvere linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamine

Linnavaraspetsialist

Alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

Veebruar-märts

Toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi teenus

Linnakantselei

Alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

Märts

Rakvere tervisekeskuse ehituse omanikujärelevalve teenuse tellimine

Ehitusinsener

Lihthankemenetlus

Aprill

Rakvere Vallimäe ja vanalinna arendusprojekti omanikujärelevalve teenuse tellimine

Ehitusinsener

Lihthankemenetlus

Mai

Teivashüppepaik (maneežis)

Rakvere Spordikeskus

Lihthankemenetlus

II kvartal

Elektrienergia ostmine Rakvere linnale

Linnavaraspetsialist

Raamlepingu minikonkurss  

Mai

Rakvere linna kevad- ja suvehaljastus

Linnaaednik

Alla lihthanke piirmäära hankemenetlus

August

Mootorikütuse ostmine

Linnavaraspetsialist

Lihthankemenetlus

Oktoober

Ehitustööd

 

 

 

Võidu tänava rekonstrueerimine

Teedeinsener

Avatud hankemenetlus

Veebruar

Rakvere linna tänavate remonttööd

Teedeinsener

Lihthankemenetlus

Veebruar-märts

Rakvere tervisekeskuse ehitamine

Ehitusinsener

Avatud hankemenetlus

Märts

Rakvere Vallimäe ja vanalinna arendusprojekti ehitustööd

Ehitusinsener

Avatud hankemenetlus

Mai

Jõulinnak 1

Rakvere Spordikeskus

Lihthankemenetlus

II kvartal

Jõulinnak 2

Rakvere Spordikeskus

Lihthankemenetlus

II kvartal

Jõulinnak 3

Rakvere Spordikeskus

Lihthankemenetlus

II kvartal

Pika tänava osaline rekonstrueerimine

Teedeinsener

Avatud hankemenetlus

Mai-juuni