« Tagasi

Tööpakkumine - mobiilne strateeg-noorsootöötaja

Rakvere Linnavalitsus
7. jaanuar 2020

 

Rakvere noorsootöö koostöögrupp kuulutab välja konkursi mobiilse strateeg-noorsootöötaja leidmiseks.

Rakvere noorsootöö koostöögrupi (Rakvere vald, Rakvere linn, Haljala vald) eesmärgiks on noorsootöö teenuste viimine uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine.

Mobiilne noorsootöötaja teenindab Rakvere noorsootöö koostöögruppi kuuluvate valdade ja linna noori. Mobiilne strateeg-noorsootöötaja pakub tuge koostöögrupi omavalitsustele tugevama ja sihipärasema noorsootöö tegemiseks ja arendamiseks, loob võimalusi noorsootöö ühistegevusteks ja koostööks. Noorsootöötaja ametikoha põhieesmärk on noore isiksusliku, sotsiaalse ja loova arengukeskkonna kujundamine ja arengu soodustamine ning noori arendavate tegevuste pakkumine.

Noorsootöötaja töökohustusteks on:

 • Rakvere koostöögrupi noorsootöö olukorra kaardistamine, info haldamine ja jagamine
 • Rakvere koostöögrupi erinevate piirkondade vahelise noorsootööalase koostöö korraldamine, noorsootööalase koostöökoja loomine ja arendamine
 • noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine
 • seikluskasvatuslikel metoodikatel põhinevate õpi- ja töötubade korraldamine koolides, noortekeskustes ja noorteüritustel

Nõudmised kandidaadile

 • huvi noorsootöö vastu
 • soovitavalt kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni erialal
 • eesti keele valdamine kõnes ja kirjas
 • valmisolek õhtupoolseks tööks, vajadusel ka nädalavahetusel
 • meeskonnatööoskus
 • noortega töötamise kogemus
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Kasuks tuleb

 • Projekti juhtimise kogemus

Pakume

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • vaheldusrikast tööd
 • võimalust kaasa rääkida Rakvere koostöögrupi noorsootöö arendamisel
 • tähtajalist töölepingut

Kandideerimiseks ootame elulookirjeldust ja motivatsioonikirja hiljemalt 20.jaanuaril 2020 e-posti aadressile katrin.joselin@rakvere.ee märgusõnaga „mobiilne strateeg-noorsootöötaja".


Lisainfo:

Katrin Joselin
Rakvere Linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootöö spetsialist
tel 5326 8054
katrin.joselin@rakvere.ee