« Tagasi

Tööpakkumine - ehituse peaspetsialist

Rakvere Linnavalitsus
19. märts 2020

 

Kui oled entusiastlik, uuendusmeelne ja soovid anda oma panuse Rakvere linna arengusse, ootab Rakvere Linnavalitsus Sind avaliku konkursi korras kandideerima EHITUSE PEASPETSIALISTI
ametikohale, mille põhieesmärgiks linnas ehituse ja ehitistega seotud tegevuse korraldamine.

Ehituse peaspetsialisti peamised teenistusülesanded on:

  • ehitusprojektide, taotluste, teatiste, ehitusdokumentide ja ehitise või ehitamisega seonduvate dokumentide menetlemine, vormistamine ehitisregistris;
  • projekteerimistingimuste koostamine,
  • linnavalitsuse korralduste eelnõude ettevalmistamine lubade ja projekteerimistingimuste osas.

Nõudmised kandidaadile:

  •  erialane kõrgharidus;,
  •  vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele;
  •  eelnev töökogemus valdkonnaga seotud ametikohal;
  •  eesti keele valdamine C1 tasemel, vene keele oskus B1 tasemel;
  •  väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus.

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele aadressil Rakvere Lai tn 20, 44308 või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus[at]rakvere.ee hiljemalt 5. aprillil 2020. a.
Täiendav info: personalispetsialist Marika Villup, telefon 322 5892, marika.villup[at]rakvere.ee

Ettevõte pakub:

  •  vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;
  •  eneseteostamise ja koolitusvõimalusi.