« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 30.12.2019 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Riigihanke „Rakvere Tervisekeskuse hoone puhastusteenuse tellimine" hankemenetluse korraldamine

3. Rakvere Gümnaasiumi arengukava pikendamine aastateks 2020 – 2022

4. Läbirääkimistega pakkumismenetluse „Haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kasutamise ja majutusteenuse tellimine" pakkumuse edukaks tunnistamine

5. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine

6. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine

7. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine

8. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine mittetulundusühingule Rakvere kergejõustikuklubi ViKe

9. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ-le RAKVERE JK TARVAS

10. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine MTÜ-le RAKVERE JK TARVAS

11. Ehitusloa väljastamine kaugküttetorustiku ehitamiseks aadressidel Võidu tn 53, Mulla tn 3, Mulla tänaval, aadressidel Saue tn 8 ja Mulla tn 7

12. Kasutusloa väljastamine aadressil Kungla tn 30

13. Projekteerimistingimuste määramine töö- ja tehnoloogiakeskuse hoone, aadressil Vabaduse tn 1 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks

14. Metsa n 6a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

15. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine (Vee tn 25)

16. Riigihanke „Rakvere linnas koduloomade varjupaigateenuse osutaja leidmine" hankelepingu pikendamine

17. Rendilepingute ennetähtaegne lõpetamine

18. Linnavara tasuta kasutusse andmine

19. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise korraldamine