« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 30.03.2020 istungi päevakord kell 12.00

1. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

2. Pakkumusmenetluse „Vähekindlustatud isikute toiduabiteenuse tellimine" pakkumuse edukaks tunnistamine

3. Komisjoni moodustamine elukohajärgse kooli muutmise taotluste lahendamiseks

4. Koolilõuna korraldamine eriolukorras

5. Kasutusloa väljastamine aadressil Tedre tn 12-8

6. Karja tn 12a ja Vesiveski tn 7 kinnistute ning nendega piirneva tänavaala detailplaneeringu vastuvõtmine

7. Jaama pst 28 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

8. Parkali tn 8 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

9. F. R. Kreutzwaldi tn 28 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

10. Mitteeluruumide rendilepingu muutmine

11. Lihthanke korraldamine Rakveres, Laada tn 18a kinnistule ekraanitulpade ostmiseks ja paigaldamiseks

12. Rakvere linna haldusterritooriumil hulkuvatele koerte ja kasside varjupaigateenuse osutamiseks sõlmitud hankelepingu muutmine

13. Hankemenetluse „Vallikraavi tänava rekonstrueerimistööd" kehtetuks tunnistamine

14. Ettepaneku esitamine Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme I vooru

15. Pakkumismenetluse „Projektile "Kaasava valitsemise põhimõtete rakendamine Rakveres" konsultatsiooniteenuse osutaja leidmine" pakkumuse edukaks tunnistamine

16. Rakvere linnale kuuluvate avalike mängu- ja spordiväljakute sulgemine

17. Rakvere linnavolikogu majanduskomisjoni ettepaneku arutamine