« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 27.04.2020 istungi päevakord kell 12.30

1. Ehituslubade andmine ehitamiseks L. Koidula tänaval, katastriüksusel Lydia Koidula tänav L3 ja aadressil L. Koidula tn 15a

2. Riigihanke korraldamine Vallikraavi tänava rekonstrueerimistööde teostaja leidmiseks

3. Riigihanke Jaama puiestee (lõik Ilu pst – Härma tn) rekonstrueerimistööd pakkumuse edukaks tunnistamine

4. Pakkumusmenetluse korraldamine Rakvere linnas Laada 18a asuva bussijaama varikatuse plaatide vahetamiseks

5. Enampakkumise korraldamine raiejäätmete müügiks

6. Enampakkumise korraldamine metsamaterjali müügiks

7. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine (Vahtra pst 7)

8. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine (Vabaduse tn 36)

9. Riigihanke „Elektrienergia ostmine rakvere linnale 01.01.2018- 31.12.2020 (kaasa arvatud)" raamlepingu alusel VI minikonkursi korraldamine

10. Kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse korraldamine Rakvere bussijaama ja busside teenindamise parkla rendile andmiseks

11. Väikehanke "Munitsipaalelamu Lennuki 10, Rakvere linn haldus-ja hooldusteenus " pakkumuse edukaks tunnistamine

12. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise korraldamine

13. Mitteeluruumide rendilepingu muutmine

14. Üürilepingu pikendamine Lai tn 20 asuva mitteeluruumi kasutamiseks

15. Pakkumismenetluse korraldamine investeerimislaenu võtmiseks

16. Liitumine assotsieerunud partnerina Euroopa Liidu H2020 programmi raames projektiga „Enabling Conditions Towards Sustainable Urban Air Mobility in Europe"

17. Informatsioon Rakvere Rahu halli energiaauditi vahetulemustest

18. Rakvere linna õpilasmaleva projektlaagri kooskõlastamine