Rakvere linnavalitsuse 27.01.2020 istungi päevakord kell 15.00

1. Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2020. a hankeplaan

2. Asendushooldusteenuse korraldamine

3. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

4. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Eraldiste tegemiseks nõusoleku andmine" esitamine

5. Rakvere linna esindaja nimetamine Näpi Kooli nõukotta

6. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Päikese tänaval, Piiri tn 8 // Päikese tn 8, Piiri tn 8a ja Piiri tn 8b

7. L. Koidula tn 14 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

8. Papiaru tänava ja Nortsu tee vahelise ala detailplaneeringu vastuvõtmine

9. Rakvere linnavalitsuse 21. oktoobri 2019 korralduse nr 685 „Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks" muutmine

10. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise tulemuste kinnitamine

11. Linnavara tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingule Rakvere Liikumispuuetega Inimeste Ühing

12. Taksoveoloa andmine

13. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

14. Ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimine