« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 23.03.2020 istungi päevakord kell 15.00

1. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Kauba tn 4

2. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, aadressil Rakvere linn, Terase tn 8 laiendamise ehitusprojekti koostamiseks üle 33 % ehitise esialgu kavandatud mahust

3. Projekteerimistingimuste määramine majandushoone, aadressil Rakvere linn, Välja tn 4 laiendamise ehitusprojekti koostamiseks üle 33 % ehitise esialgu kavandatud mahust

4. Pakkumusmenetluse korraldamine Rakvere põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse põhiprojekti ekspertiisi teenuse tellimiseks

5. Lihthanke "Rakvere linnas Jaama pst 13b kinnistule mänguväljaku ehitamine" korraldamine

6. Lihthanke „Rakvere linna tänavate remonttööd" pakkumuste edukaks tunnistamine

7. Pakkumusmenetluse korraldamine Rakvere linna tänavate puhastamiseks vaakumimuriga

8. Mitteeluruumide rendilepingu muutmine

9. Ühinemine omavalitsuste ühispöördumisega jäätmekäitluse küsimuses

10. Koostöölepingu sõlmimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega Roheliste Sihtkohtade pilootprogrammis osalemiseks

11. Linnavara kasutusse andmine soodustingimustel

12. Osalemine programmis Horizon 2020

13. Pöördumise arutamine