« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 18.05.2020 istungi päevakord kell 12.30

1. Rakvere Kungla Lasteaias sobitusrühma moodustamine

2. Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere linna haridusvaldkonna analüüsi ja pikaajalise teenusvajaduse prognoosi koostaja leidmiseks

3. Rakvere Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

4. Erahuvikooli toetuse määramine Tähekiir Osaühingule

5. Erahuvikooli toetuse määramine Osaühingule Muusikakool Rajaots

6. Erahuvikooli toetuse määramine Osaühingule ESTEETIKA JA TANTSUKOOL

7. Erahuvikooli toetuse määramine Mittetulundusühingule Urban Style

8. Erahuvikooli toetuse määramine Mittetulundusühingule Rakvere Loovuskool Mittetulundusühing

9. Erahuvikooli toetuse määramine mittetulundusühingule Loominguline Selts ATHENA MAJA

10. Erahuvikooli toetuse määramine mittetulundusühingule Hariduse-ja Kultuuriselts Kaur

11. Erahuvikooli toetuse määramine Ema Aed OÜ-le

12. Mitterahalise toetuse eraldamine Maare Sport Mittetulundusühingule

13. Ehitusloa andmine ehitamiseks aadressil Tuule tn 9a

14. Hankemenetluse korraldamine Pikk tn 22 hoonete rekonstrueerimise projektlahenduse tellimiseks

15. Katastriüksustele aadresside ja sihtotstarvete määramine

16. Pakkumismenetluse „Twist-tüüpi pinkide ostmine Rakvere avalikku linnaruumi" pakkumuse edukaks tunnistamine

17. Raiejäätmete müügiks korraldatud enampakkumise tulemuste kinnitamine

18. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine (Vee tn 23a)

19. Riigihanke korraldamine Rakvere linna Piiri tänava rekonstrueerimistööde teostaja leidmiseks

20. Koostöölepingu sõlmimine

21. AB Holding OÜ taotluse arutamine

22. Informatsioon Lennuvälja tööstusala arendamise kohta

23. Linnavara kasutusse andmine hooajalise tegevuse korraldamiseks

24. Osalemine isikukaitsevahendite ühishankes