« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 15.06.2020 istungi päevakord kell 15.00

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine

4. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

5. Represseeritu toetuse määramine

6. Komisjoni moodustamine

7. Rakvere sügislaada müügipileti hinna kehtestamine

8. Rakvere sügislaada kaupade ja teenuste müügi kord

9. Ehitusloa andmine ehitamiseks aadressil Aia tn 26

10. Ehitusloa andmine ehitamiseks aadressil Maasika tn 17

11. Ehitusloa andmine ehitamiseks aadressil Malmi tn 9

12. Ehitusloa andmine ehitamiseks aadressil Narva tn 42

13. Ehitusloa andmine ehitamiseks aadressil Vabaduse tn 1

14. Kasutusloa andmine aadressil Rakvere linn Vallimäe tee 3

15. Riigi omandisse jäetavale maaüksusele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine, arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta ja Rakvere linnavalitsuse 20. novembri 2006 korralduse nr 1045 kehtetuks tunnistamine

16. Välireklaami avalikustamise korraldamine

17. Välireklaami avalikustamise korraldamine

18. Lihthanke korraldamine ehitustööde omanikujärelevalve teenuse tellimiseks projektile "Rakvere linna tänavavalgustuse renoveerimine"

19. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Seminari tn 11

20. Linnavara kasutusse andmine ja müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine.

21. Riigihanke "Rakvere linna tänavavalgustuse renoveerimine" korraldamine

22. Maksegraafiku sõlmimine võlgnevuse tasumiseks

23. Koostöökokkuleppe sõlmimine