« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 13.04.2020 istungi päevakord kell 12.30

1. Pakkumismenetluse „WiFi4EU projekti raames Rakvere kesklinna tasuta WiFi võrgu rajamine" pakkumuse edukaks tunnistamine

2. Ehitusloa andmine ehitamiseks aadressil Papiaru tn 12

3. Ehitusloa andmine ehitamiseks aadressil Vallikraavi tn 8

4. Pakkumismenetluse korraldamine mastilippude ja -vimplite ostmiseks

5. Riigihanke C.R. Jakobsoni tänava (lõik Parkali tn – Kastani tn) rekonstrueerimistööd (viitenumber 219991) pakkumuse edukaks tunnistamine

6. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Lai tänava ja Lydia Koidula tänava ruumikujude muutmise algatamine" esitamine

7. Pakkumusmenetluse „Rakvere põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse põhiprojekti ekspertiis" põhiprojekt ekspertiisi teenuse tellimine" pakkumuse edukaks tunnistamine

8. Mitteeluruumide rendilepingu muutmine

9. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

10. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

11. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

12. Pakkumismenetluse „Projektile "Kaasava valitsemise põhimõtete rakendamine Rakveres" konsultatsiooniteenuse osutaja leidmine" pakkumuse edukaks tunnistamine

13. Rakvere linnavolikogu menetluses oleva määruse eelnõu „Rakvere linna 2020. aasta lisaeelarve" kohta muudatusettepaneku esitamine

14. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine laenu võtmiseks" esitamine.

15. Rakvere linnavolikogu määruste muutmine

16. Ujumisteenuse ostmise lepingu muutmine

17. Tenniseväljakute kasutamise ning võitluskunstide saali ja laoruumi kasutamise lepingu muutmine