« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 08.06.2020. a istungi päevakord kell 15.00

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

4. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine

5. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine

6. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine

7. Abielu piduliku kombetalituse teenuse hinna kehtestamine

8. Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere Linnavalitsusele Office 365 litsentside ostmiseks

9. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

10. Rakvere Spordikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

11. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere Muusikakooli ja Rakvere Spordikooli õppetasu kehtestamine" ja otsuse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 18. märtsi 2020 otsuse nr 20 „Rakvere linna 2020. aasta lisaeelarve" muutmine" esitamine

12. Lapsehoiuteenuse osutamiseks sõlmitud halduslepingute pikendamine

13. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Linnavara võõrandamine Rakvere Ametikoolile" esitamine

14. Pakkumismenetluse „Rakvere linna haridusvaldkonna analüüsi ja pikaajalise teenusvajaduse prognoosi koostaja leidmiseks" pakkumuse edukaks tunnistamine

15. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Rakvere Gümnaasiumile

16. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Rakvere Põhikoolile

17. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Rakvere Kultuurikeskusele

18. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Mittetulundusühingule Muinasjutuline loomepisik

19. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine mittetulundusühingule Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Rakvere Karmeli Kogudus

20. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine Tähekiir Osaühingule

21. Tee ehitusloa andmine ehitamiseks Vallikraavi tänava, Linnuse tänava osa ja Annemäe tee osa ümberehitamiseks (ehitamiseks Vallikraavi tänaval, Linnuse tänaval, Õie tänav L1 katastriüksusel, Annemäe tee L1 ja Annemäe tee L2 katastriüksustel)

22. Informatsioon C. R. Jakobsoni tänava rekonstrueerimistööde käigust

23. Lihthanke "Rakvere linnas Jaama pst 13b kinnistule mänguväljaku ehitamine" pakkumuse edukaks tunnistamine

24. Pakkumusmenetluse korraldamine Rakvere linnas Lai 7 asuva Lääne-Virumaa Keskraamatukogu hoone fassaadi renoveerimiseks

25. Pakkumismenetluse nurjunuks tunnistamine ja uue pakkumismenetluse korraldamine

26. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine (Vee tn 25)

27. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere Linnavalitsusele nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmise kokkuleppe sõlmimiseks" esitamine

28. Pakkumismenetluse „Rahu halli rekonstrueerimise toetuse taotluse koostamiseks meetmesse „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine"" pakkumuse edukaks tunnistamine

29. Välireklaami avalikustamise korraldamine

30. Riigihanke „Rakvere linnale kuuluva bussijaama rendile andmine kontsessiooni korras " hankelepingu pikendamine