« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 04.05.2020 istungi päevakord kell 12.30

1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

2. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

3. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

4. Hooldekodu toetuse andmine

5. Rakvere linnavalitsuse 16. detsember 2019. a korralduse nr 811 „Hooldekodu toetuse andmine" muutmine

6. Rakvere linnavolikogu sotsiaalkomisjonile sotsiaalvaldkonna projektide ja ürituste toetuse taotluse esitamine.

7. Ehitusloa andmine ehitamiseks aadressil Pikk tn 66b

8. Ehituslubade andmine ehitamiseks aadressidel Vabaduse tn 4, Vabaduse tn 2, Vabaduse, Tuleviku ja Võimla tänavatel

9. Tee ehitusloa andmine ehitamiseks L. Koidula tänaval ja katastriüksusel Lydia Koidula tänav L3

10. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, aadressil Veere tn 6 ümberehitamise ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust

11. Kütuse tn 16a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

12. Riigimaale hoonestusõiguse seadmine

13. Riigimaale hoonestusõiguse seadmine

14. Pakkumismenetluse korraldamine pinkide ostmiseks

15. Läbirääkimistega pakkumismenetluse korraldamine prügikastide ostmiseks

16. Raieteenuse töövõtulepingu muutmine

17. Lihthanke korraldamine Rakvere linna Tammiku ja Õie tänavate ristmikuala rekonstrueerimistööde teostaja leidmiseks

18. Lihthanke "Rakvere linnas Jaama pst 13b kinnistule mänguväljaku ehitamine" korraldamine

19. Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere linnakalmistul (J. Kunderi tn 4b) veetrassi projekti koostamiseks ja ehitamiseks

20. Vaba tahte lepingu sõlmimine Keskkonnaministeeriumiga

21. Rakvere linnavalitsuse 13. aprilli 2020 korralduse nr 213 „Pakkumismenetluse „Projektile "Kaasava valitsemise põhimõtete rakendamine Rakveres" konsultatsiooniteenuse osutaja leidmine" pakkumuse edukaks tunnistamine" muutmine

22. Pakkumismenetluse korraldamine investeerimislaenu võtmiseks

23. Rakvere linna arengukava 2020-2030 ja eelarvestrateegia ülevaatamise tulemuste arutamine

24. Mittetulundusühingu RAKVERE HAIGLA üldkoosolekul liikmeõigusi teostava isiku nimetamine