Mida ma pean teadma, kui mu laps astub Rakvere linnas esimesse klassi?

Rakvere Linnavalitsus
19.02.2019

 

Rakvere linna munitsipaalkoolid on Rakvere Gümnaasium, Rakvere Põhikool, Rakvere Reaalgümnaasium.

Erakoolid on Rakvere Eragümnaasium ja Rakvere Waldorfkool. Vanem, kes  soovib oma lapse panna erakooli, peab jälgima vastava kooli vastuvõtukorda ja -tingimusi.

Rakvere linna munitsipaalkoolidesse õppima asuvatele lastele määratakse elukohajärgne kool. Esimese pakkumise teeb vanemale Rakvere Linnavalitsus haridusteenuste e-keskkonna ARNO abil, lähtudes koolitee pikkusest ja klassikomplektide arvust.

Aluseks võetakse lapse elukoha andmed rahvastikuregistris jooksva aasta 10.  märtsi seisuga.

Esimesse klassi astuja elukohajärgne munitsipaalkool  avaldatakse 15. märtsil kell 12.00 ARNO http://piksel.ee/arno/rakvere/ kaudu.

Vanem saab e-keskkonda siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil.

 

Kuidas määratakse lapsele elukohajärgne põhikool?

E-keskkond ARNO lähtub rahvastikuregistri andmetest ning määrab automaatselt lapsele koolitee pikkuse alusel elukohajärgse põhikooli. Kohta pakutakse kõikidele lastele, kelle vanem ei ole linnavalitsust teavitanud mõne muu kooli (Rakvere erakoolid, mõni muu kool väljaspool Rakveret) valimisest.

Kui vanem on tema lapsele määratud kooliga nõus, teavitab ta sellest linnavalitsust kuni 29. märtsini e-keskkonna ARNO kaudu.

Kõikidele lastele, kellel on nõustamiskomisjoni otsus, on elukohajärgseks kooliks otsuses soovitatud klass või kool.

Vanemal on võimalik teavet saada Rakvere Linnavalitsusest telefonil 322 2336, vilja.messer@rakvere.ee

 

Kuidas taotleda elukohajärgse põhikooli muutmist?

Vanem saab 15. märtsil alates kella 12 kuni 29. märtsini esitada e-keskkonna ARNO kaudu taotluse elukohajärgse kooli muutmiseks.

Elukohajärgse põhikooli muutmist saab taotleda järgmistel põhjustel:

1. Sama pere laps õpib teises koolis.

2. Ühistranspordi kasutamise vajadus kooli jõudmiseks on otstarbekam kui elukohajärgsesse kooli jalgsi liikumine.

3. Muud põhjused, mis vanem toob ise välja.

Rakvere Linnavalitsus arvestab esmajärjekorras õppimisvõimalusega õe-vennaga ühes koolis ja põhjendatud ühistranspordi vajadusega.

Taotlused, kus vanem toob välja muu põhjuse kooli muutmiseks, lahendatakse võimaluse korral ja avalduste laekumise järjekorras.

Rakvere Linnavalitsus lahendab kooli muutmise taotlused ja esitab koolidele õpilaste nimekirjad 25. aprilliks. Pärast seda saab täpsemat infot edasiste sammude kohta koolilt.

 

Kuidas saab lapse 1.klassi panna või kooli vahetada pärast 25. aprilli?

Vanem saab infot vabade õppekohtade kohta:

Loe lisaks: Rakvere linnavalitsuse määrus nr 1 15.veebruar 2016 „Elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord" (avaldatud Riigi Teatajas).