« Tagasi

Liikumisvabaduse piirangud kaubandusettevõtes

27. märts 2020

 

 

1. Kaubandusettevõttes[1] on kehtestatud liikumisvabaduse piirang. Piirang ei kohaldu:

1) toidukauplused;

2) apteegid;

3) kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel;

4) pangakontorid;

5) telekommunikatsiooniettevõtete müügikohad;

6) pakiautomaadid;

7) toitlustusasutused, kus ei toimu toidu kohapeal tarbimist, vaid toimub üksnes toidu kaasamüük;

8) postkontorid (Kambja postkontor, Elva postkontor, Lihula postkontor, Mustla postkontor, Sindi postkontor, Võhma postkontor, Kehra postkontor, Keila postkontor, Maardu postkontor, Paldiski postkontor, Jõhvi postkontor, Kohtla-Järve postkontor, Iidla postkontor, Tapa postkontor, Kunda postkontor, Kohila postkontor)[2].

2. Piirang ei kehti liikumispiirangu alal asuvate kaupluste või teenindusasutustele töötajatele ja omanikele või nende esindajatele.

3. Leevenduste rakendamise eelduseks on:

  • liikumispiirangu alal liigutakse ringi üksi või kahekesi, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad;
  • iga avatud poe või teenuseosutaja sisse- ja väljapääsu juures peavad olema klientidele kasutatavad desinfitseerimisvahendid;

4. Kui kaubanduskeskuses on eraldi sissepääsuga kauplus ja seal on tagatud korralduses toodud meetmete rakendamine, võib see jääda külastajatele avatuks.

5. Korralduse seletuskirja kohaselt tuleb kohaliku omavalitsuse üksustel:

  1. tagada korralduses sätestatud liikumispiirangust oma haldusüksuse territooriumi elanike ja ettevõtjate teavitamine;
  2. anda eraldiseisvate kaubanduspindade valdajatele soovitus paigaldada kaubanduspinna sisse- ja väljapääsu juurde desinfitseerimisvahendid.

6. Kaubandustegevuse seaduse § 21 lõike 3 alusel teostab riiklikku järelevalvet kaupleja tegevuskohale sätestatud nõuete täitmise üle oma haldusterritooriumil valla- või linnavalitsus.

7. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.


[1] Korralduse seletuskirja kohaselt piirang kehtib kaubanduskeskustes, kus paikneb mitmeid kauplusi (kolm ja rohkem), on suurem kaubavalik ning inimesed veedavad suurema tõenäosusega keskuses kauem aega.

[2] Puudub saadetiste ümbersuunamise võimalus.