« Tagasi

Kooli alguse toetus esimesse klassi minevatele lastele

Rakvere Linnavalitsus
1. juuli 2020

 

Rakvere Linnavalitsus maksab ühekordset kooli alguse toetust Rakvere linna haldusterritooriumil asuva üldhariduskooli 1. klassi õppima asuvale lapsele, kui lapse ning vähemalt ühe lapsevanema elukohaks Eesti rahvastikuregistris on hiljemalt kooliminekuaasta 1. jaanuariks registreeritud Rakvere linn.

Toetuse suurus on 100 eurot.

Toetuse saamiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja ajavahemikul 22. juunist kuni 21. septembrini linnavalitsuse sotsiaalosakonnas kohapeal kirjaliku avalduse, milles on ära näidatud taotleja nimi, elukoht ning kool, kuhu laps õppima asub.

Linnavalitsus väljastab koolimineva lapse nimele kupongi. Kupongile on märgitud ettevõtted, kellelt koolitarbeid ostes tasub Rakvere linn tõendi esitaja eest kuni 100 euro suuruse arve.

NB! Avaldust ei saa esitada elektrooniliselt, vaid see tuleb tuua sotsiaalosakonda, et saada vastu füüsilisel kujul kupong.

Kupong kehtib kuni 20. septembrini.

 

Lisainfo telefonidel: https://rakvere.kovtp.ee/et/sotsosakonnakontakt