Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor on avatud

Alates 01.03.2020 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetussumma meetmesse 1 esitatud projekti kohta on 2500 eurot.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetussumma meetmesse 2 esitatud projekti kohta on 4000 eurot.

Toetusi saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil moonika.aruvainu@virol.ee hiljemalt 1. aprill 2020 kell 16.30

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on üleval Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel https://www.virol.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm        

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev (mitmed muudatused taotleja jaoks)

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub 12. märtsil 2020 kell 16.00 Fr.R.Kreutzwaldi 5 (II korruse saal).

Kinnitatud on uus programmi määrus, mis toob endaga kaasa mitmeid olulisi muudatusi taotleja jaoks. Samuti on muutunud taotlusvormid.

Infopäeva teemad:  

16.00 Programmi muudatused, nõuded taotlejale, taotlusele ja aruandlusele – Moonika Aruvainu

16.30 Milliseid vigu vältida edukas projektis? – Kaoke Kärdi, MTÜ konsultant.

 

Infopäev on tasuta. Infopäevale registreerimine e-posti aadressil moonika.aruvainu@virol.ee

Lisainfo programmi ja infopäeva kohta: Moonika Aruvainu, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu arendus- ja väliskoostööspetsialist, tel: 3250115 või 524 3927

Moonika Aruvainu

Arendus- ja väliskoostööspetsialist/Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Juhataja/Europe Direct teabekeskus Lääne-Virumaa

Mob +372 524 3927

moonika.aruvainu@virol.ee