MIDA MA PEAN TEADMA, KUI MU LAPS ASTUB RAKVERE LINNAS ESIMESSE KLASSI?

Rakvere linna munitsipaalkoolid on Rakvere Gümnaasium, Rakvere Põhikool, Rakvere Reaalgümnaasium.

Erakoolid on Rakvere Eragümnaasium ja Rakvere Vanalinna Kool. Vanem, kes  soovib oma lapse panna erakooli, peab jälgima vastava kooli vastuvõtukorda ja -tingimusi.

Rakvere linna munitsipaalkoolidesse õppima asuvatele lastele määratakse elukohajärgne kool. Esimese pakkumise teeb vanemale Rakvere Linnavalitsus haridusteenuste e-keskkonna ARNO abil, lähtudes koolitee pikkusest ja klassikomplektide arvust.

Aluseks võetakse lapse elukoha andmed rahvastikuregistris jooksva aasta 10.  märtsi seisuga.

INFO 1.KLASSIDE KOMPLEKTEERIMISE KOHTA 2017. aastal

Rakvere linn pakub kõikidele 7aastastele, kes on 10.märtsil 2017 Rakvere linna elanikud, koolikoha hiljemalt 28.märtsiks. Kui lapsevanem soovib muuta pakutud kooli, saab ta esitada vastava taotluseARNO http://piksel.ee/arno/rakvere/ kaudu. Täpsem Info koolikohtade pakkumise kuupäeva ja kellaaja kohta avalikustatakse linna veebilehel.

Loe lisaks!

Rakvere linnavalitsuse määrus nr 1 15.veebruar 2016 „Elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord" (avaldatud Riigi Teatajas).