27.02.14

Tugiisiku teenus

 

Tugiisiku teenus on isikutele või peredele osutatav tugiteenus, mille eesmärk on jõustada klienti iseseisvalt toime tulema igapäevaeluga; lastega peresid laste eest paremini hoolitsema ja tagama laste arengut toetav kasvukeskkond; 
Tugiisiku teenust saavad Rakvere linnas elavad ja/või rahvastikuregistri andmetel Rakvere linna registreeritud isikud, sh lastega pered, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime tõstmiseks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga. 

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER