9.03.18

Toetuste taotlemine ja aruandlus

 

Rakvere linnavolikogu on kehtestanud mitmeid õigusakte, mis sätestavad Rakvere linna eelarvest kultuuri- ja spordiorganisatsioonide, kultuuri- ja spordiürituste ning –projektide toetuse taotlejale esitatavaid nõudeid, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korda, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimusi, toetuse väljamaksmise tingimusi ja korda ning toetuse saaja kohustusi. Taotlused saata aadressile linnavalitsus[ät]rakvere.ee.

 

PROJEKTID

Kultuuri- ja spordiürituste ning projektide taotluste vorm 

Tähtajad:
15. august
15. november (järgmise aasta eelarvest)

Kultuuriürituste ja projektide toetamise kord
Spordiürituste ja projektide toetamise kord
Kultuuri- ja spordiürituste ning projektide toetuste kasutamise aruanne

 

TEGEVUSTOETUSED

Kultuuriorganisatsioonide tegevustoetuse taotluse vorm
Tähtaeg 15. oktoober (järgmise aasta eelarvest)
Esinduskollektiivi toetuse taotlemise vorm
Tähtaeg 25. august
Kultuuriorganisatsioonide tegevustoetuse taotluse andmise kord
Kultuuriorganisatsioonide tegevustoetuse aruande vorm

 

Spordiorganisatsioonide tegevustoetuse taotluse vorm
Tähtaeg 15. oktoober (järgmise aasta eelarvest)
Spordiorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise kord
Spordiorganisatsioonide tegevustoetuse aruande vorm

 

RUUMID

Taotluse vorm doc
Mitterahaline toetus ruumide ja rajatiste kasutamiseks kord (jõust. 01.08.2015) 

Soovitavalt täita taotluste vorm elektrooniliselt ( doc ) ja allkirjastada digitaalselt.
Mitterahaline toetus ruumide ja rajatiste kasutamiseks taotlus saata Rakvere Linnavalitsusele linnavalitsus[at]rakvere.ee ja taodeldavate ruumide valdajale kooskõlastamiseks ja digiallkirjastamiseks.
Kui tegevuses osalevad noored vanuses 6-19 (kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Rakvere linn), siis palun tooge see arvuliselt välja taotleja tegevuses regulaarselt osalevate isikute nimekirja juures.

Näidisdokument

Rakvere linna 2018.a eelarvest kultuuriürituste ning -projektide toetamine
Spordiüritustele ja -projektidele 2018.a eelarvest toetuse eraldamine
Spordiorganisatsioonidele 2018.a tegevustoetuse eraldamine

2017 eraldatud toetused
Otsuse 15 15.02.2017 kultuuriüritused
Otsuse 8  18.01.2017 lisa- kultuuri tegevustoetused
Otsuse 9 18.01.2017 lisa spordi tegevustoetus
Otsuse 10 18.01.2017 lisa- spordi üritused

Toimetaja: ILMAR KUTSER