Avaldus toetusest loobumiseks või toetuse kasutamise tähtaja muutmiseks

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
29.01.20

Toetuste taotlemine ja aruandlus

 

Rakvere linnavolikogu on kehtestanud mitmeid õigusakte, mis sätestavad Rakvere linna eelarvest kultuuri- ja spordiorganisatsioonide, kultuuri- ja spordiürituste ning –projektide toetuse taotlejale esitatavaid nõudeid, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korda, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimusi, toetuse väljamaksmise tingimusi ja korda ning toetuse saaja kohustusi. Taotlused saata aadressile linnavalitsus[ät]rakvere.ee.

 

PROJEKTID

Tähtajad:

15. august
15. november (järgmise aasta eelarvest)

Kultuuriürituste ja projektide toetamise kord
Spordiürituste ja projektide toetamise kord

 

TEGEVUSTOETUSED

Tähtaeg 15. oktoober (järgmise aasta eelarvest)
Esinduskollektiivi toetuse taotlemise vorm
Tähtaeg 25. august
Kultuuriorganisatsioonide tegevustoetuse taotluse andmise kord

Tähtaeg 15. oktoober (järgmise aasta eelarvest)

Spordiorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise kord

 

RUUMID

Taotluse vorm doc
Mitterahaline toetus ruumide ja rajatiste kasutamiseks kord (jõust. 01.08.2015) 

Soovitavalt täita taotluste vorm elektrooniliselt ( doc ) ja allkirjastada digitaalselt.
Mitterahaline toetus ruumide ja rajatiste kasutamiseks taotlus saata Rakvere Linnavalitsusele linnavalitsus[at]rakvere.ee ja taodeldavate ruumide valdajale kooskõlastamiseks ja digiallkirjastamiseks.
Kui tegevuses osalevad noored vanuses 6-19 (kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Rakvere linn), siis palun tooge see arvuliselt välja taotleja tegevuses regulaarselt osalevate isikute nimekirja juures.

Rakvere linna 2018.a eelarvest kultuuriürituste ning -projektide toetamine
Spordiüritustele ja -projektidele 2018.a eelarvest toetuse eraldamine
Spordiorganisatsioonidele 2018.a tegevustoetuse eraldamine
Kultuuriorganisatsioonidele 2018 a. tegevustoetuse eraldamine

2020 eraldatud toetused

Kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse eraldamine Rakvere linna 2020.a eelarvest
Spordiorganisatsioonidele tegevustoetuse eraldamine Rakvere linna 2020.a eelarvest
Rakvere linna 2020.a eelarvest kultuuriürituste ja -projektide toetamine
Rakvere linna 2020.a eelarvest spordiürituste ja -projektide toetamine

2019 eraldatud toetused

Kultuuriürituste ja - projektide toetamine

Rakvere linna 2019.a esindusvõistkondade toetuse suuruse määramine

Kultuuriorganisatsioonidele 2019.a tegevustoetuse eraldamine lisa: tegevustoetuste tabel

Rakvere linna 2019 a. esinduskollektiivide toetuse suuruse määramine