« Tagasi

Soovime hinnapakkumist Rakveres E. Vilde 2a asuva hoone Rakvere Sotsiaalkeskuse saunaruumide remondiks

Tööde tehniline kirjeldus, keldrikorruse veevarustuse plaan ja töövõtulepingu projekt on saadaval internetiaadressil:

https://www.dropbox.com/sh/2mg06iqycusug4x/AADLnepaEErMRvGB_El8o_2Na?dl=0

Remonttööde kestus on 2 kuud (60 kalendripäeva) töövõtulepingu jõustumisest.

Eduka pakkumuse kriteeriumiks on madalaim hind. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub sõlmima hankijaga hankelepingu hiljemalt 7 päeva jooksul hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamisest. Juhul kui edukaks tunnistatud pakkuja hankelepingut  nimetatud tähtaja jooksul hankijast sõltumatutel asjaoludel ei sõlmi, võib hankija käsitleda seda kui pakkuja poolset pakkumusest taganemist.

Tellija Rakvere Linnavalitsus ei tee edukale pakkujale ettemakseid, arve esitamine käib teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel e-arvena tellija arveoperaatoriks oleva teenuse osutaja kaudu või saadetakse pdf formaadis aadressile rakvereLV@e-arvetekeskus.eu.

Hinnapakkumuse palume esitada hiljemalt 18. september 2018 e-posti aadressile kalvi.karu@rakvere.ee.

Lisaküsimuste korral ja objektiga tutvumiseks võtta ühendust e-posti aadressil kalvi.karu@rakvere.ee või telefonil 5334 1870.

Pakkumuse kehtivuseks märkida 2 kuud.