« Tagasi

Soovime hinnapakkumist Rakvere Reaalgümnaasiumi (Võidu 67, Rakvere) väikeklassi ehitamiseks

Hetkel on ehitatud üks väikeklass kooli kolmanda korruse koridori. Uue väikeklassi puhul soovime samasugust lahendust korrus kõrgemale (samad mõõdud, tehniline lahendus). Enne pakkumuse esitamist tutvuda olukorraga kohapeal.

Olukorda ilmestavad pildid ja hankelepingu projekt on leitavad veebiaadressil: https://www.dropbox.com/sh/993spkz8ve834gi/AACbhJ6Qm-d8vR2AiYHeMunKa?dl=0

Hinnapakkumine sisaldab (materjalid, tarvikud, seadmed k.a):

 • Kahe siseseina ehitamine. Konstruktsioon: Karkass 70mm, vill, mõlemalt poolt kahekordne kipsplaat (tavaline + eritugev). Väikeklassi sisemõõdud on ca. 5,9m x 4m, kõrgus 2,9m.
 • Heli- ja tulekindla ukse paigaldus (analoogne olemasoleva väikeklassiga) koos liistude ja süsteemlukuga (ASSA).
 • Olemasolevate seinte ja lae paranduspahteldus ja värvimine.
 • Kipsplaatseinte maalritööd mõlemalt poolt. Kasutada analoogseid toone olemasolevaga, eelnevalt täpsustada toon kohapeal. Soovitatav värv Vivacolor akrülaatmatt.
 • Põrandaliistude paigaldus.
 • Ventilatsioonitoru (sissepuhe) pikendus koridori peatorust.
 • Vee ja kanalisatsioonitorustiku paigaldus korrus allpool asuvast väikeklassist. Eeldab olemasoleva torustiku ümberehitust ja olemasoleva väikeklassi vahelaest torustiku läbipuurimist, ümber ehitada karkass + kipsplaat karbik.
 • Kraanikausi ja segisti paigaldus.
 • Elektritööd (peab teostama vastavasisulist MTR registreeringut ja pädevusega töötajaid omav ettevõtja):
  -  Olemasolevate laevalgustite demonteerimine (2 tk) ja uute luminofoorvalgustite (analoogne olemasoleva väikeklassiga) paigaldamine + valgustite üldlüliti.
  -    Tahvlivalgusti + lüliti.
  -    4 kahest pistikupesa.
  -    Kaabeldus, harutoosid.
  - Dokumendid, mõõdistused – teostusjoonised, nõuetekohasuse deklaratsioon, elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit.
   
 • Koristustööd ja töötsooni eraldamine:
  -    Tööde teostamise ajal tuleb töötsoonis tõkestada juurdepääs kõrvalistele isikutele ning vältida tööde käigus tekkiva tolmu ja ehitusprahi sattumist väljapoole töötsooni (kilega koridori ristlõike eraldamine). Iga tööde teostamise järgsel päeval teostada töötsoonis töödejärgset koristust, mis tagaks ohutu töökeskkonna ja arvestaks Rakvere Reaalgümnaasiumi töökorraldusega.

Tekkivad jäätmed utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Tööde lõpptähtaeg on 1. september 2018. a.

Pakkumuse maksumuse palume esitada koos käibemaksuga ja ilma selleta.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Hankija võib asuda pakkujatega läbirääkimistesse pakkumuse objektiks olevate tehniliste lahenduste, tööde mahu ja sellest tulenevalt ka tööde maksumuse osas.

Tellija Rakvere Linnavalitsus ei tee edukale pakkujale ettemakseid, arve esitamine käib teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel e-arvena tellija arveoperaatoriks oleva teenuse osutaja kaudu või saadetakse pdf formaadis aadressile rakvereLV@e-arvetekeskus.eu.

Hinnapakkumuse palume esitada hiljemalt 10. juuli 2018. a  e-posti aadressile kalvi.karu@rakvere.ee.
Lisaküsimuste korral helistada telefonil 5334 1870.