« Tagasi

Soovime hinnapakkumist Rakvere linnas Vahtra pst 81, Põhja tn 17 ja Lai tn 7 mänguväljakute rekonstrueerimiseks ja projekteerimiseks

Olukorda ilmestavad pildid, tehniline kirjeldus ja hankelepingu projekt on leitavad veebiaadressil: https://www.dropbox.com/sh/hxs9fjf4ls66e9h/AAAzeNU9wpRaWKGQN2fHgn4Xa?dl=0

Enne pakkumuse esitamist tutvuda olukorraga kohapeal.

Hinnapakkumine sisaldab töid ja toiminguid vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja hankelepingu projektile (materjalid, tarvikud, seadmed k.a). Pakkumuses palume välja tuua mänguväljakute aadressidele pakutavate toodete ühikhinnad (sisaldavad paigaldust), vanade mänguvahendite utiliseerimise hinna, potentsiaalsed turvaalade laienduste maksumused, tööprojekti ja sellega seotud toimingute maksumuse, muud võimalikud kulud.
Kõik pakutavad mänguväljaku elemendid ja turvaalused peavad rangelt vastama standardile EVS-EN 1176:2008 ja  EVS-EN 1177:2008. Pakkuja esitab eelnimetatud standarditele vastavust tõendavate sertifikaatide koopiad, mis on välja antud sõltumatu mänguväljaku elemente sertifitseeriva ettevõtte poolt või esitab tootja vastavusdeklaratsiooni, mis on kinnitatud sõltumatu akrediteeritud katselabori katseraportiga.
Kõikide mänguvahendite kohta esitada pakkumuses pildid ja ehituslikud joonised koos turvaalade suurustega. Pakkumuses näidata vahendite (detailide täpsusega) garantiiaeg.

Tööde lõpptähtaeg on 3,5 kuud (105 kalendripäeva) alates hankelepingu jõustumisest. Hankeleping tuleb edukal pakkujal allkirjastada hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul alates vastavasisulise ettepaneku saamisest hankija poolt, vastasel korral võib hankija käsitleda seda kui pakkumusest taganemist.

Pakkumuse maksumuse palume esitada koos käibemaksuga ja ilma selleta.

Eduka pakkumise kriteeriumiks on madalaim hind.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Hankija võib asuda pakkujatega läbirääkimistesse pakkumuse objektiks olevate tehniliste lahenduste, tööde mahu ja sellest tulenevalt ka tööde maksumuse osas.

Tellija Rakvere Linnavalitsus ei tee edukale pakkujale ettemakseid, arve esitamine käib teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel e-arvena tellija arveoperaatoriks oleva teenuse osutaja kaudu või saadetakse pdf formaadis aadressile rakvereLV@e-arvetekeskus.eu.

Hinnapakkumuse palume esitada hiljemalt 8. august 2018. a  e-posti aadressile kalvi.karu@rakvere.ee.
Lisaküsimuste korral helistada telefonil 5334 1870 või kirjutada e-posti aadressile kalvi.karu@rakvere.ee (puhkuse tõttu saab nimetatud kontaktidelt vastuse alates 6. augustist).