« Tagasi

Soovime hinnapakkumist Lääne-Virumaa Keskraamatukogu (Lai tn 7, Rakvere) fassaadiparanduste teostamiseks

Hoone I-korruse akende vahetamise käigus said kahjustada akende välimised avapaled ja katmist vajavad akende ülemised montaaživuugid.

Olukorda ilmestavad pildid on leitavad veebiaadressil: https://www.dropbox.com/sh/qsqikg53sge9lwd/AAAZMQc0K1zO86RWkB-_tROpa?dl=0

Hinnapakkumine sisaldab (materjalid, tarvikud k.a):

  • 12 I-korruse akna välimiste avapalede taastamine (krohviparandused, avapalede maalritööd, montaaživahu lõikamine);
  • 4-korruse ümara akna alumise osa ja karniisi krohviparanduste tegemine, maalritööd (illustreeriv pilt kirja lisas).
  • 12 akna ülemise montaaživuugi katteplekkide tarnimine ja paigaldamine. Katteplekid peavad olema minimaalselt 0,5mm paksused, toon RAL 8011;
  • Muud täiendavad tööd ja abivahendid.


Enne pakkumuse tegemist tutvuda olukorraga kohapeal.

Töödega alustamise aeg kokkuleppel. Palume pakkumuses välja tuua võimalik töödega alustamise aeg.

Pakkumuse maksumuse palume esitada koos käibemaksuga ja ilma selleta.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Hankija võib asuda pakkujatega läbirääkimistesse pakkumuse objektiks olevate tehniliste lahenduste, tööde mahu ja sellest tulenevalt ka tööde maksumuse osas.

Tellija Rakvere Linnavalitsus ei tee edukale pakkujale ettemakseid, arve esitamine käib teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel e-arvena tellija arveoperaatoriks oleva teenuse osutaja kaudu või saadetakse pdf formaadis aadressile rakvereLV@e-arvetekeskus.eu.

Hinnapakkumuse palume esitada hiljemalt 11. juuli 2018. a  e-posti aadressile kalvi.karu@rakvere.ee.
Lisaküsimuste korral helistada telefonil 5334 1870.