« Tagasi

RAKVERE TERVISEKESKUSE ehitusprojekti ekspertiisi tellimine

Soovime hinnapakkumist RAKVERE TERVISEKESKUSE ehitusprojekti ekspertiisiks.

Ekspertiis on vajalik teostada põhiprojekti staadiumis olevale ehitusprojektile, mille valmimistähtaeg on 2017.a detsembri lõpus.

Pakkuja peab omama kehtivat ehitusprojekti ehitusekspertiisi MTR registreeringut ja omama tööde teostamiseks piisava kvalifikatsiooniga tööjõudu. Pakkujal ei tohi esineda riiklike ega kohalike maksude maksuvõlgnevusi.

Projekti mahu ilmestamiseks on eelprojekt saadaval internetiaadressil:

https://www.dropbox.com/sh/u0d02hybws4la09/AAAbxailJlOeL9zB_hvGtL7ba?dl=0

Käsunduslepingu projekt.

Töödega saaks alustada 2018. a jaanuari alguses ja tööde kestus on 1 kuu käsunduslepingu jõustumisest.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub sõlmima hankijaga hankelepingu hiljemalt 7 päeva jooksul hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamisest. Juhul kui edukaks tunnistatud pakkuja hankelepingut  nimetatud tähtaja jooksul hankijast sõltumatutel asjaoludel ei sõlmi, võib hankija käsitleda seda kui pakkuja poolset pakkumusest taganemist.

Tellija Rakvere Linnavalitsus ei tee edukale pakkujale ettemakseid, arve esitamine käib teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel e-arvena tellija arveoperaatoriks oleva teenuse osutaja kaudu või saadetakse pdf formaadis aadressile rakvereLV@e-arvetekeskus.eu.

Hinnapakkumuse palume esitada hiljemalt 03. jaanuar 2018 e-posti aadressile kalvi.karu@rakvere.ee.

Pakkumuse kehtivuseks märkida 2 kuud.