« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 28.11.2016. a korraldusega nr 753 algatati E. Vilde tn 2a kinnistu detailplaneering


Detailplaneeringu koostamise aluseks on Rakvere teeninduspiirkonnas esmatasandi tervisekeskuse (ETTK) rajamine ja esmavajalike tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine. Rakvere ETTK hoone toetab tervisealase ebavõrdsuse vähendamist, sidustades terviseteenused sotsiaalhoolekande-teenustega. Rakvere ETTK rajamise eesmärgiks on tagada inimeste tööhõives püsimine ja hõivesse naasmine, osutades neile kvaliteetseid terviseteenuseid kodule võimalikult lähedal. Sellest tulenevalt on eesmärk rajada uus hoone Vilde tn 2a kinnistule.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek on kooskõlas Rakvere linna üldplaneeringuga.

Planeeritava ala suurus on 6080 m².