« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 20.11.2017 a korraldusega nr 678 kehtestati Koidu tn 12 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks võrdse suurusega elamumaa kinnistuks. Olemasolev elamu koos kõrvalhoonega jääb planeeritavale Koidu tänava poolsele kinnistule. Koidu põik tänava äärsele planeeritavale uuele kinnistule soovib detailplaneeringu algatamisest huvitatud isik rajada kaks uut ehitist – ühekorruseline pereelamu ja selle abihoone. Samuti määratakse detailplaneeringuga ehitusõigus ja hoonestusalad, arhitektuur -ehituslike tingimuste määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete seadmine.
Planeeritava ala suurus u 2300 m².