« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 20.02.2017. a korraldusega nr 93 kehtestati L. Koidula tn 15 kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala uue kogudusehoone rajamiseks. Rajatava kogudusehoone planeerimiseks korraldati arhitektuurse lahenduse leidmiseks kutsutud arhitektuurivõistlus vähemalt kolme erineva osavõtjaga. Laekunud lahenduste alusel valiti parimaks Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal eskiislahendus, milline on võetud käesoleva detailplaneeringu koostamise aluseks.

Käesoleva detailplaneerinu koostamisel on arvestatud 17.02.2010 Rakvere Linnavolikogu määrusega nr 6 kehtestatud Rakvere linna üldplaneeringut. Rakvere linna üldplaneeringu järgi on planeeritav ala segafunktsiooniline ala ja planeeritava ala sihtotstarvet ei muudeta.

Planeeritava ala suurus u 2400 m².