« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 15.05.2017 a korraldusega nr 266 kehtestati Võidu tn 105 kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu kaheks. Maakasutuse sihtotstarbed jäävad samaks. Üks käesoleva detailplaneeringu koostamise olulisemaid eesmärke on määrata

krundile ehitusõigus. Planeeringuala arendamine toob kaasa linnaruumi tihendamise uute hoonetega. Hooned võivad olla maksimaalselt kahekorruselised ja kuni 8 meetrit kõrged.


Planeeritava ala suurus u 6600 m².