« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 06.02.2017. a korraldusega nr 68 kehtestati Ehituse tn 3 kinnistu ning seda ümbritseva ala detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on määrata kinnistule senisest suurem ehitusõigus Olemasolevale hoonele planeeritakse teha juurdeehitus ja vajadusel ehitada laadimise hõlbustamiseks kokkupandavad estakaadid.

Detailplaneering ei muuda 17.02.2010 Rakvere Linnavolikogu määrusega nr 6 kehtestatud Rakvere linna üldplaneeringut. Üldplaneeringu järgi on planeeritava ala tootmishoonete ala ja see on kooskõlas planeeritava tegevusega.

Planeeritava ala suurus u 1600 m².