« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 06.02.2017. a korraldusega nr 67 algatati Koidu tn 12 kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava kinnistu jagamine kaheks võrdse suurusega elamumaa kinnistuks. Olemasolev elamu jääb alles ja uuele moodustatavale kinnistule planeeritakse hoonestusala elamu ja abihoone jaoks.

Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve valdavalt väikeelamute ala. 

Planeeritava ala suurus on 2300 m².