« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus võtab tööle EHITUSINSENERI määratud tähtajaks

Ehitusinseneri peamised tööülesanded on:

·        linna omandis olevate hoonete ja rajatistega seotud ehitustööde vajaduse väljaselgitamine ning uute ehitiste püstitamise ettevalmistamine;
·        ehitustegevusega seonduvate riigihangete ettevalmistamine ja läbiviimine;
·        ehitusprojektidele eelarvete koostamine ja ekspertiisi korraldamine;
·        ehitustööde vastuvõtmise organiseerimine koos ehitusjärelevalve peaspetsialisti ja omanikujärelevalve esindajaga;
·        Rakvere linnas püstitavate ehitiste ehitusprojektide kontrollimine;
·        linna omandis olevate muinsuskaitsealaste objektidega seonduv tegevus ja selle koordineerimine;
·        tööülesannetega seotud valdkonnas haldusaktide eelnõude koostamine ja esitamine linnavalitsusele.
·        linna arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise protsessis osalemine ning valdkonnaga seonduvate ideede ning alusandmete esitamine;

·        ehitusalase projektitegevuse korraldamine, aruandlusega seonduv ning vajadusel projektijuhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

·        kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad ametiülesannetega seonduval erialal;
·        eelnev erialane töökogemus, soovitavalt ka projektijuhtimise kogemus;
·        algatus- ja otsustusvõime, strateegiline mõtlemine ning hea pingetaluvus;
·        valmidus meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus;
·        eesti keele oskus kõrgtasemel (C 1) ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlemistasandil.

 

Omalt poolt pakume:

·        vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;
·        toetavat meeskonda;
·        erialast täiendkoolitust.

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20 Rakvere 44308 või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee hiljemalt 31. mail 2016. a.

Täiendav info: personalispetsialist Marika Villup, telefon 322 5892, marika.villup@rakvere.ee