« Tagasi

Rakvere linnavalitsus on algatanud 15.01.2018.a korraldusega nr 41 Rakvere linna mürakaardi koostamise ning ootab 12. veebruarini 2018.a ettepanekuid mürahäiringut põhjustavate objektide kohta

Kaebused ja ettepanekud koos avaldaja kontaktandmetega edastada kirjalikult Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20, Rakvere linn, 44308 või e-posti aadressil linnavalitsus@rakvere.ee.
Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 63 lõike 4 kohaselt korraldab kohaliku omavalitsuse üksus koostöös müraallika valdajaga oma haldusterritooriumi kohta välisõhu mürakaardi koostamise, arvestades planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesandeid müra leviku tõkestamiseks. Välisõhu mürakaart koostatakse olulist mürahäiringut põhjustavate müraallikate ja nendest ümbritsevasse piirkonda leviva müra kohta. Mürakaardi koostamise aluseks on müra normtaseme ületamine või elanike põhjendatud kaebuste korral tehtud mõõtmised, mis kinnitavad olulist mürahäiringut.