« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise metsamaterjali võõrandamiseks

Võõrandatava metsamaterjali kogumaht 34,65 tm, kogu metsamaterjali alghind 1435 eurot.

Metsamaterjali kogumaht sisaldab endas järgmiseid sortimente ja hinnangulisi koguseid:                                                                                                       
• kuusepalk, pikkused 4,3, ja 6,1 m, hinnanguliselt 3,15 tm;
• männipalk, pikkused 3,4; 4,3 ja 6,1 m, hinnanguliselt 18,5 tm;
• männi paberipuu, pikkus 3,0 m, hinnanguliselt 5 tm;
• segaküttepuu, pikkus 3,0 m, hinnanguliselt 5 tm;
• kasepaberipuu, pikkus 3,0 m, hinnanguliselt 3 tm.
Metsamaterjali alghinna arvutamisel on võetud aluseks Riigimetsa Majandamise Keskuse 2017. a puidumüügi hinnastatistika ja turuolukord.

Võõrandamise tingimused:
• pakkuja teeb pakkumuse ning ostab kogu loetletud sortimendi korraga (34,65 tm);
• metsamaterjali täpne kogus on 34,65 tm ja ostuhind määratakse kindlaks enampakkumise avamise protokolliga;
• üleandmise-vastuvõtmise akti alusel esitab linnavalitsus ostuhinna kohta arve, mis peab olema tasutud hiljemalt kahe nädala jooksul;
• enampakkumise võitjaga sõlmib linnavalitsus 14 päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest müügilepingu;
• ostja saab metsamaterjali ära vedada peale müügilepingu sõlmimist ja üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist. Metsamaterjali äravedu toimub ostja kulul hiljemalt kahe nädala jooksul peale müügilepingu sõlmimist.


Määrata kirjalike pakkumuste esitamise ajaks 18. oktoober 2017 kell 9.00 ja asukohaks Rakvere Linnavalitsus Lai tn 20, Rakvere. Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus või saata digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil linnavalitsus@rakvere.ee ning lisada märge „Metsamaterjal, mitte avada enne 18. oktoober 2017 10.00"

Vormikohane pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
• pakkuja seadusliku või volitatud esindaja (volitatud isiku puhul lisada volitus) taotlust enampakkumisel osalemiseks. Taotlus peab sisaldama pakkuja täpset nimetust, registrikoodi, aadressi ja kontaktandmeid;
• pakutavat koguhinda kogu metsamaterjalile, mis on 34,65 tm.

Pakkumised avatakse 18. oktoobril 2017. a kell 10.00 aadressil Lai tn 20, Rakvere.
Müüdava metsamaterjaliga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides tel 5089955 Taavi Saar või e-post saartaavi@gmail.com.