« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise metsamaterjali võõrandamiseks

08.10.2018

Rakvere linnal on tekkinud raietööde käigus metsamaterjali, mis ei ole linnale vajalik ning on otstarbekas müüa. Seoses sellega palub Rakvere linnavalitsus Teil anda endapoolne hinnapakkumine metsamaterjali ostmise kohta. Metsamaterjal on ladustatud virnastatult Rägavere tee lõpus asuva Olerex tankla taga, Ööbiku tänava ääres, Päikese tänava ääres ja Lilleoru tänava ääres linnametsa servas. Hinnanguliselt on metsamaterjali kogumaht umbes 100 tm. Kogu metsamaterjali alghind 2500 eurot. Metsamaterjali alghinna arvutamisel on võetud aluseks Riigimetsa Majandamise Keskuse 2018. a puidumüügi hinnastatistika ja turuolukord. Metsamaterjaliga on võimalik tutvuda enne pakkumuse esitamist kohapeal.
 
 
Metsamaterjali kogumaht sisaldab endas järgmiseid sortimente ja hinnangulisi koguseid:                                                                                                        
Metsakuiv kuusepalk, pikkused 4,3 ja 5,2 m, hinnanguliselt 21,5 tm;
okasküttepuu, pikkus 3,0 m, hinnanguliselt 18,1 tm;
lehtküttepuu, pikkus 3,0 m, hinnanguline kogus 60,3 tm,
 
 
Võõrandamise tingimused: 
pakkumus esitada kogu pakkumises oleva metsamaterjali kohta;
pakkumuse esitaja kinnitab, et on tutvunud laos oleva metsamaterjali kvaliteedi ja mahuga. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata;
enampakkumise võitjaga sõlmib linnavalitsus 7 päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest ostu-müügilepingu, mille alusel esitab linnavalitsus ostuhinna kohta arve, mis peab olema tasutud hiljemalt kahe nädala jooksul.  
ostja saab metsamaterjali ära vedada peale ostu-müügilepingu sõlmimist ja müügihinna tasumist. Metsamaterjali äravedu toimub ostja kulul hiljemalt ühe nädala jooksul peale müügilepingu sõlmimist ja arve tasumist.
 
Pakkuja peab esitama järgmised dokumendid:
pakkumus peab sisaldama pakkuja seadusliku või volitatud esindaja (volitatud isiku puhul lisada lihtkirjalik volitus) taotlust enampakkumisel osalemiseks. Taotlus peab sisaldama pakkuja täpset nimetust, registrikoodi, aadressi ja kontaktandmeid; 
pakutavat hinda kogu müüdava metsamaterjali kohta.
 
Kirjalike pakkumuste esitamise ajaks on 24. oktoober 2018 kell 10.00 ja asukohaks Rakvere Linnavalitsus Lai tn 20, Rakvere. Pakkumuste avamise ajaks on 24. oktoober 2018 kell 10.05 ja asukohaks Rakvere Linnavalitsus Lai tn 20. Pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus või saata digitaalselt allkirjastatult meiliaadressil linnavalitsus@rakvere.ee. ning lisada märge „Metsamaterjal, mitte avada enne 24. oktoobrit 2018, kell 10.05".
 
 
Lisainfo:
 
Getter Renel
keskkonnaspetsialist
getter.renel@rakvere.ee
56509134